Tin mới

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nâng cấp mặt đường láng nhựa

Dự án: Đường Nguyễn Văn Khải

22/03/2019

29/03/2019

Nâng cấp, sửa chữa đường nội bộ

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường nội bộ Công an huyện Xuyên Mộc

22/03/2019

29/03/2019

Nâng cấp mặt đường láng nhựa

Dự án: Đường Nguyễn Văn Khải

22/03/2019

29/03/2019

Sửa chữa kè đá xung quanh hàng rào Công ty Nhiệt điện Sơn Động

Dự án: Sửa chữa kè đá xung quanh hàng rào Công ty Nhiệt điện Sơn Động

21/03/2019

28/03/2019

Thi công xây dựng nền mặt đường

Dự án: Nâng cấp nhựa đường số 5 ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc

22/03/2019

29/03/2019

Xây lắp và cung cấp vật tư

Dự án: Công trình sửa chữa lớn Đường dây 0,4 KV các xã Đông Trà (sau TBA Đông Trà 1, Đông Trà 2, Đông Trà 3), Đông Trung (sau TBA Đông Trung 1, 3, 4) - huyện Tiền Hải

22/03/2019

01/04/2019

Xây dựng cải tạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh

Dự án: Xây dựng cải tạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh

22/03/2019

02/04/2019

Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cơ quan

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cơ quan Thành ủy, thành phố Yên Bái

22/03/2019

02/04/2019

Xây lắp công trình Trường THCS

Dự án: Trường THCS Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

21/03/2019

01/04/2019

Xây lắp phần hạ tầng, dân dụng và xử lý phế thải

Dự án: Hạ tầng Quảng trường Trung tâm

21/03/2019

10/04/2019

Xây lắp công trình

Dự án: Mở rộng sân Trung tâm văn hóa huyện

22/03/2019

29/03/2019

Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Phúc Yên

Dự án: Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên); Hạng mục: Xây dựng Khu vực tập trung, huấn luyện Tiểu đoàn quân dự bị động viên

21/03/2019

31/03/2019

Tu bổ, tôn tạo đình chùa thôn Trung Dương

Dự án: Tu bổ, tôn tạo đình chùa thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

21/03/2019

01/04/2019

Xây dựng trường mầm non

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

22/03/2019

30/03/2019

Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non xã Vũ Linh

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

22/03/2019

30/03/2019

Xây dựng văn phòng một cửa một dấu phường Phú Tân

Dự án: Xây dựng văn phòng một cửa một dấu phường Phú Tân

19/03/2019

29/03/2019

Thi công xây dựng công trình Trụ sở xã Bảo Ái

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

21/03/2019

31/03/2019

Xây dựng công trình Xây mới nhà lớp học trường Mầm non Ấm Hạ

Dự án: Xây dựng công trình Xây mới nhà lớp học trường Mầm non Ấm Hạ

20/03/2019

01/04/2019

Sửa chữa khẩn cấp bờ bao Hoa Tiên xã Gia Hưng

Dự án: Sửa chữa khẩn cấp bờ bao Hoa Tiên xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

21/03/2019

01/04/2019

Xây lắp Trường Tiểu học Nguyễn Du

Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Du

21/03/2019

01/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo