Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo khối nhà lớp học

Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Tam Giang

05/06/2018

16/06/2018

Xây lắp Đường Nguyễn Chí Tố

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Chí Tố, đường Nguyễn Quang Bật và vườn hoa lô dân cư số 8, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

19/05/2018

30/05/2018

Xây dựng đường nông thôn

Dự án: Đường Cao Lỗ Vương kéo dài đi thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

21/05/2018

31/05/2018

Xây dựng mới tuyến đường Cao Lỗ Vương

Dự án: Đường Cao Lỗ Vương kéo dài đi thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

21/05/2018

31/05/2018

Xây lắp Đường Nguyễn Chí Tố

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Chí Tố, đường Nguyễn Quang Bật và vườn hoa lô dân cư số 8, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

19/05/2018

30/05/2018

Xây dựng khu Trung tâm văn hóa, thể thao

Dự án: Đầu tư xây dựng khu Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Gia Bình; Hạng mục: Bể bơi và các công trình phụ trợ

21/05/2018

31/05/2018

Cung cấp lắp đặt thang máy

Dự án: ĐTXD doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh

17/05/2018

31/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo