Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dương Xá 1, Đương Xá 2, Đương xá 3 và khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh

18/10/2018

29/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo