Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng công trình Trường Mầm non Lương Phong

Dự án: Trường Mầm non Lương Phong số 2, huyện Hiệp Hòa; Hạng mục: Nhà lớp học 02 phòng học

18/09/2018

28/09/2018

Xây dựng hạ tầng khu dân cư Danh Thắng

Dự án: Hạ tầng khu dân cư Danh Thắng (Phía sau Cty Việt Phan), huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

17/09/2018

27/09/2018

Xây dựng công trình Trường Mầm non Ngọc Sơn

Dự án: Trường Mầm non Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà 01 tầng 03 phòng

17/09/2018

27/09/2018

Xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã

Dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ

14/09/2018

24/09/2018

Xây lắp Đường giao thông nông thôn

Dự án: Đường giao thông nông thôn và mương tiêu thoát nước từ trung tâm thôn chằm đến cổng bờ duyên kênh T4, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

13/09/2018

24/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo