Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thanh Vân

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thanh Vân đoạn nối QL 37 đến trụ sở UBND xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

25/05/2018

04/06/2018

Nâng cấp nhà làm việc công an

Dự án: Nâng cấp Nhà làm việc Công an xã Quảng Minh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

18/05/2018

28/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo