Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp suất bồi dưỡng độc hại cho CBCNV

Dự án: Cung cấp suất bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Cty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2019

18/01/2019

25/01/2019

Sửa chữa các hạng mục kiến trúc

Dự án: Doanh trại Sư đoàn 306/QĐ2

16/01/2019

26/01/2019

Cung cấp thiết bị, doanh cụ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp doanh trại trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bắc Giang

14/01/2019

22/01/2019

Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Dự án: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho Cty nhiệt điện Sơn Động-TKV năm 2019

10/01/2019

17/01/2019

Xây mới ngầm Thước 2 và đường sang Đồng Chùa

Dự án: Xây mới ngầm Thước 2 và đường sang Đồng Chùa, xã Phúc Thắng, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

09/01/2019

21/01/2019

Kiểm toán công trình

Dự án: 1. ĐTXD hạ tầng CNTT năm 2018 cho PC Bắc Giang; 2. Xây dựng đường truyền kết nối cho các trạm 110KV về TTĐKX năm 2018 tại tỉnh Bắc Giang; 3. Hoàn thiện hạ tầng cáp quang tỉnh Bắc Giang năm 2018; 4. Nâng công suất để chống quá tải các TBA phụ tải tỉnh Bắc

08/01/2019

28/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo