Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất

Dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái

25/01/2019

01/02/2019

Thi công xây dựng Bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên

Dự án: Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã

04/01/2019

25/01/2019

Thi công hạ tầng công nghệ thông tin

Dự án: Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã

04/01/2019

25/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo