Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Dự án: Phim trường truyền hình Vĩnh Long

26/03/2018

16/04/2018

Thi công Cầu Rạch Rừng

Dự án: Cầu Rạch Rừng, xã Chánh An

19/03/2018

26/03/2018

Thi công Cầu Kinh Mới

Dự án: Cầu Kinh Mới, xã Chánh An

19/03/2018

26/03/2018

Cải tạo, nâng cấp trung tâm điều trị nghiện ma túy

Dự án: Cải tạo, nâng cấp trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

13/03/2018

27/03/2018

Lập dự án

Dự án: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

12/03/2018

02/04/2018

Xây dựng khối nhà chính và hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long

15/12/2017

05/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo