Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Dự án: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long

21/06/2018

11/07/2018

Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

15/06/2018

06/07/2018

Thiết bị dạy, học ngoại ngữ

Dự án: Đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ và thiết bị mầm non 5 tuổi cho các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

30/05/2018

27/06/2018

Xây dựng khối nhà chính và hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long

15/12/2017

05/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo