Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Hệ thống âm thanh, ánh sáng

Dự án: Nhà hát truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long

13/12/2018

03/01/2019

Xây dựng Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

Dự án: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long

26/11/2018

17/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo