Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thức ăn viên chế biến cho cá lăng

Dự án: Xây dựng mô hình nuôi cá lăng lồng bè trong lòng hồ tại xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

04/12/2018

12/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo