Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng Đường trục

Dự án: Đường trục xã đoạn từ Nà Chang - Bản Muồng, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

17/08/2018

28/08/2018

Cung cấp thiết bị và xây dựng phần mềm gửi

Dự án: Mua thiết bị và xây dựng phần mềm gửi, nhận tài liệu của Văn phòng Tỉnh ủy

14/08/2018

21/08/2018

Thi công xây dựng Đường trục xã

Dự án: Đường trục xã đoạn từ Thôm Luông - Bản Gioòng, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

06/08/2018

17/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo