Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo hàng rào – cổng – nhà bảo vệ

Dự án: Cải tạo hàng rào – cổng – nhà bảo vệ, sân đường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

19/10/2018

26/10/2018

Tư vấn khảo sát địa hình

Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Càng Long - Giai đoạn 3

11/10/2018

31/10/2018

Nâng cấp sửa chữa cầu Ấp 6

Dự án: Nâng cấp sửa chữa cầu Ấp 6 và cầu Chùa Ấp 6 trên đường Huyện 26, huyện Tiểu Cần

08/10/2018

23/10/2018

Xây dựng cầu Cao Một trên đường Huyện 26

Dự án: Xây dựng cầu Cao Một trên đường Huyện 26, huyện Tiểu Cần

08/10/2018

23/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo