Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm

16/08/2018

24/08/2018

Thi công Hệ thống đèn trang trí đường phố

Dự án: Hệ thống đèn trang trí đường phố khu vực thị trấn Càng Long

15/08/2018

23/08/2018

Thi công Hệ thống chiếu sáng khu vực chợ

Dự án: Hệ thống chiếu sáng khu vực chợ Phương Thạnh và chợ Bình Phú

15/08/2018

23/08/2018

Cung cấp dây lọc thận

Dự án: Mua dây lọc thận

13/08/2018

21/08/2018

Cung cấp hoá chất vận hành NMNĐ

Dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2018

07/08/2018

27/08/2018

Cung cấp Hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua vật tư chấn thương chỉnh hình, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

02/08/2018

30/08/2018

Cung cấp Vật tư tiêu hao, sinh phẩm chẩn đoán invitro

Dự án: Mua vật tư chấn thương chỉnh hình, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

02/08/2018

30/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo