Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hóa chất khử trùng môi trường

Dự án: Kinh phí giao nhưng không thực hiện tự chủ (phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi) năm 2018 do Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý

27/03/2018

06/04/2018

Xây dựng Trạm Y tế xã Đồng Sơn

Dự án: Trạm Y tế xã Đồng Sơn

20/03/2018

30/03/2018

Xây dựng Nền và mặt đường

Dự án: Đường Đông kênh N8 xã Thạnh Trị

20/03/2018

27/03/2018

Cung cấp thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng

Dự án: Mua thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2018

15/03/2018

26/03/2018

Cung ứng dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD

Dự án: Phát tuyến lộ ra trạm 110kV Tân Hương năm 2018

14/03/2018

03/04/2018

Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc

Dự án: Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc

26/01/2018

28/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo