Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị cho Trung tâm lưu trữ, phục hồi dữ liệu

Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm lưu trữ, phục hồi dữ liệu di sản tại thành phố Huế của VIện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

24/08/2018

11/09/2018

Xây lắp Nhà văn hóa phường

Dự án: Nhà văn hóa phường Hương Văn

20/08/2018

27/08/2018

Cải tạo khu nhà trực viện cũ thành khu sinh hoạt

Dự án: Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2018

17/08/2018

27/08/2018

Sửa chữa khoa Ngoại thần kinh

Dự án: Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2018

17/08/2018

27/08/2018

Cải tạo hệ thống điện

Dự án: Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2018

17/08/2018

27/08/2018

Xây lắp Trường THPT A Lưới

Dự án: Trường THPT A Lưới (giai đoạn 2)

09/08/2018

20/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo