Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh

29/05/2018

09/06/2018

Thi công xây lắp công trình Cải tạo nhà A và nhà B

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà A và nhà B Khu Ký túc xá Tây Lộc, Đại học Huế

25/05/2018

01/06/2018

Thi công xây lắp công trình Cải tạo nhà số 04 Lê Lợi

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà số 04 Lê Lợi

25/05/2018

01/06/2018

Cung cấp Trang thiết bị dạy học

Dự án: Dự toán Trang thiết bị dạy học trường THPT Nam Đông

23/05/2018

30/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo