Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn giám sát

Dự án: Nhà điều hành sản xuất Điện lực Đông Sơn

05/12/2018

25/12/2018

Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao

Dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa

07/12/2018

17/12/2018

Xây dựng Kênh tưới tiêu

Dự án: Kênh mương nội đồng xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa. Hạng mục: Kênh tưới tiêu thôn 2, kênh nội đồng từ tỉnh lộ 4A đi sông Minh Phú, Kênh nội đồng từ kênh B33 đi đồng Bắc

07/12/2018

17/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo