Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Trường Tiểu học

Dự án: Trường Tiểu học Đông Vệ 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng học

16/02/2019

26/02/2019

Xây dựng các hạng mục công trình trường học

Dự án: Nhà lớp học, hiệu bộ 02 tầng, Trường Mầm non Đông Lĩnh và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa

16/02/2019

26/02/2019

Xây dựng Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Long

Dự án: Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Hạng mục: Phòng họp và Thư viện

17/02/2019

27/02/2019

Thi công xây dựng kè hướng dòng

Dự án: Sửa chữa kè hướng dòng trạm bơm Hoằng Khánh

18/02/2019

28/02/2019

Tư vấn giám sát đường điện

Dự án: TVGS các DA: CQT lưới điện Điện lực Thạch Thành, Vĩnh Lộc- tỉnh Thanh Hóa; CQT lưới điện Điện lực Cẩm Thủy, Lang Chánh- tỉnh Thanh Hóa; CQT lưới điện Điện lực Triệu Sơn, Đông Sơn - tỉnh Thanh Hóa; CQT, GTT lưới điện Thạch Thành, Đồng Sơn, Triệu Sơn- tỉn

30/01/2019

25/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo