Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thuốc gồm 07 danh mục thuốc

Dự án: Cung cấp thuốc lần 2 năm 2018

18/07/2018

09/08/2018

Cung cấp hóa chất dược dụng và bông băng gạc

Dự án: Cung cấp thuốc lần 2 năm 2018

18/07/2018

09/08/2018

Xây dựng Khu tái định cư số 1, 2, xóm Trung Tâm

Dự án: Xây dựng Khu tái định cư số 1, 2, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân TP Thái Nguyên

06/07/2018

26/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo