Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị bổ sung phục vụ cho học viên năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị bổ sung phục vụ cho học viên năm 2018

15/11/2018

22/11/2018

Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy

Dự án: Gói thầu TB-01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy cho Tòa nhà Chung cư A7

14/11/2018

30/11/2018

Xây dựng Trường Tiểu học Kha Sơn

Dự án: Trường tiểu học Kha Sơn huyện Phú Bình; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

07/11/2018

17/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo