Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng, Công trình: Xây dựng Khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên

11/05/2018

31/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo