Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp và cung cấp vật tư

Dự án: Công trình sửa chữa lớn Đường dây 0,4 KV các xã Đông Trà (sau TBA Đông Trà 1, Đông Trà 2, Đông Trà 3), Đông Trung (sau TBA Đông Trung 1, 3, 4) - huyện Tiền Hải

22/03/2019

01/04/2019

Xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt

Dự án: Xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Thanh Tân; Hạng muc: Nhà xử lý, đốt rác và nhà bảo vệ

20/03/2019

30/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo