Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp phụ kiện, ghíp 1 bulông, 2 bu lông phục vụ SCTX

Dự án: Mua sắm phụ kiện, ghíp 1 bu lông, 2 bu lông phục vụ SCTX Quý IV năm 2018

16/11/2018

26/11/2018

Nạo vét và xây dựng công trình trên sông Phong Lẫm

Dự án: Nạo vét và xây dựng công trình trên sông Phong Lẫm, xã Thụy Liên

12/11/2018

22/11/2018

Cung cấp Hệ thống thiết bị kiểm soát an ninh

Dự án: Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát an ninh tại Trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình

09/11/2018

16/11/2018

Cung cấp máy biến áp phân phối

Dự án: Chống quá tải các TBA phân phối tỉnh Thái Bình đợt 2 năm 2018

09/11/2018

29/11/2018

Xây dựng Trường Tiểu học Tân Khánh

Dự án: Trường Tiểu học Tân Khánh huyện Phú Bình; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng

07/11/2018

17/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo