Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp âm ly, bàn ăn và giường tầng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình

19/06/2018

26/06/2018

Xây mới trạm bơm bãi

Dự án: Xây mới trạm bơm bãi Hồng Minh - Chí Hòa

18/06/2018

28/06/2018

Cung cấp cáp điện, phụ kiện, aptomat, ghíp 1 bu lông, ghíp 2 bu lông

Dự án: Mua sắm cáp điện, phụ kiện, aptomat, ghíp 1 bu lông, ghíp 2 bu lông... phục vụ SCTX quý III năm 2018

18/06/2018

28/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo