Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp công trình Nhà văn hóa xã

Dự án: Nhà văn hóa xã Thụy Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

28/03/2018

07/04/2018

Cung cấp hòm công tơ, ghíp, cáp nhập, aptomat

Dự án: Mua sắm hòm công tơ, ghíp, cáp nhập, aptomat phục vụ PTKH mới quý II năm 2018

23/03/2018

02/04/2018

23/03/2018

03/04/2018

Cung cấp xe ô tô 07 chỗ ngồi

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

21/03/2018

10/04/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo