Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp, lắp đặt thiết bị các trạm truyền thanh

Dự án: Nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở

20/08/2018

30/08/2018

Thi công xây dựng công trình

Dự án: dựng đường từ chùa Phong Lợi đến Km2+0.00

21/08/2018

10/09/2018

Thi công Xây dựng tuyến đê

Dự án: Xây dựng tuyến đê từ cầu Lún đến cầu Nguyễn Trung Trực

21/08/2018

10/09/2018

Xây dựng đường từ Trạm y tế

Dự án: Xây dựng đường từ Trạm y tế đến cầu Hòa Bình

17/08/2018

27/08/2018

Cung cấp Bông băng - vật tư y tế

Dự án: Đấu thầu cung ứng hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, bông băng- vật tư y tế năm 2018 (phần còn lại)

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế

Dự án: Đấu thầu cung ứng hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, bông băng - vật tư y tế năm 2018 (phần còn lại)

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Hệ thống khí y tế

Dự án: Xây dựng Bệnh viện Lao

16/08/2018

27/08/2018

Thi công Nạo vét kênh tạo nguồn

Dự án: Nạo vét kênh tạo nguồn

14/08/2018

24/08/2018

Xây dựng Nhà khách 07 tầng

Dự án: Mở rộng nhà khách Công an tỉnh Bạc Liêu

03/08/2018

23/08/2018

Xây dựng cầu qua trường Trần Văn Lắm, xã Vĩnh Bình

Dự án: Xây dựng cầu qua trường Trần Văn Lắm, xã Vĩnh Bình

18/01/2018

30/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo