Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Đường 77 Trần Phú

Dự án: Đường 77 Trần Phú

10/08/2018

21/08/2018

Xây lắp Đèn chiếu sáng đường

Dự án: Đèn chiếu sáng đường Trường Hòa - Chà Là

10/08/2018

21/08/2018

Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020

02/08/2018

22/08/2018

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Dự án: Xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình cụm tại bệnh viện đ khoa tỉnh Tây Ninh sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới

24/07/2018

24/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo