Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Phòng Giao dịch Ngân hàng

Dự án: Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành

13/12/2018

24/12/2018

Cung cấp thiết bị âm thanh cho Trung tâm Văn hóa

Dự án: Mua sắm trang thiết bị âm thanh cho Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành

12/12/2018

19/12/2018

Cung cấp trang thiết bị CNTT phục vụ công tác Dịch vụ khách hàng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ công tác Dịch vụ khách hàng

12/12/2018

20/12/2018

Thiết kế bản vẽ thi công

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng

12/12/2018

03/01/2019

Xây dựng cổng, hàng rào

Dự án: Xây dựng cổng, hàng rào và trạm điện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Thành

11/12/2018

21/12/2018

Thi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh – Hạng mục: Xây mới nhà xe nhân viên

11/12/2018

21/12/2018

Cung ứng thiết bị 17 phòng học huyện Tân Châu

Dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020

04/12/2018

14/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo