Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp 02 công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp

Dự án: Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2018

26/06/2018

09/07/2018

Xây lắp 03 công trình: XDM mạch 2 lộ đường dây 22kv Đồng Pan

Dự án: Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2018

26/06/2018

09/07/2018

Cung cấp Kìm ép thủy lực 12 tấn dùng pin

Dự án: Kìm ép thủy lực 12 tấn dùng pin

22/06/2018

05/07/2018

Xây dựng, nhà tạm và đảm bảo giao thông

Dự án: Đường huyện 25 (từ ĐT786 đến khu di tích cơ sở đảng đầu tiên Giồng Nần)

22/06/2018

02/07/2018

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Hệ thống thoát nước khu vực TP. Tây Ninh - Hòa Thành

20/06/2018

10/07/2018

Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ cho Sở Lao động

Dự án: Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

20/06/2018

27/06/2018

Cung cấp dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018

Dự án: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018

19/06/2018

02/07/2018

Mở rộng Trường mẫu giáo Phước Thạnh

Dự án: Mở rộng Trường mẫu giáo Phước Thạnh

15/06/2018

25/06/2018

Thi công xây dựng Trường Mầm non

Dự án: Trường Mầm non Bàu Đồn

15/06/2018

25/06/2018

Xây lắp, Nhựa hóa tuyến đường hẻm 166 khu phố 3

Dự án: Nhựa hóa tuyến đường hẻm 166 khu phố 3

15/06/2018

26/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo