Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng

Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Bang, huyện Phù Yên

13/11/2018

23/11/2018

Xây dựng Trường Tiểu học, THCS Tường Thượng

Dự án: Trường Tiểu học - THCS Tường Thượng, huyện Phù Yên

02/11/2018

15/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo