Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp dịch vụ Bảo vệ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Dự án: Cung cấp dịch vụ Bảo vệ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

25/09/2018

05/10/2018

Cung ứng cây giống

Dự án: Hỗ trợ trồng cây ăn quả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ngày 10-11/10/2017

20/09/2018

27/09/2018

Xây lắp Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn

Dự án: Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

14/09/2018

27/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo