Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã

Dự án: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã

11/01/2019

28/01/2019

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Dự án: Hệ thống cấp điện khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ (Giai đoạn 2)

09/01/2019

29/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo