Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp công trình Đường Hua Nhàn đi Khu sản xuất

Dự án: Đường Hua Nhàn đi Khu sản xuất

20/03/2019

02/04/2019

Xây lắp Nhà hiệu bộ

Dự án: Nhà hiệu bộ trường Tiểu học xã Chim Vàn

20/03/2019

02/04/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Đường giao thông từ Suối Tre (xã Tường Phong) đến trung tâm xã Nam Phong, huyện Phù Yên (Giai đoạn II)

15/03/2019

05/04/2019

Xây lắp Trạm Y tế xã Song Pe

Dự án: Trạm Y tế xã Song Pe

15/03/2019

28/03/2019

15/03/2019

27/03/2019

Thủy lợi bản Suối Lềnh A

Dự án: Thủy lợi bản Suối Lềnh A

15/03/2019

27/03/2019

Xây lắp Đường Nong Ọ B

Dự án: Đường Nong Ọ B - Nhạn Nọc (giai đoạn 2)

15/03/2019

27/03/2019

Xây lắp Nước sinh hoạt bnar Nà An

Dự án: Nước sinh hoạt bnar Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

14/03/2019

22/03/2019

Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 8 và chu kỳ 9

Dự án: Dự toán Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 8 và chu kỳ 9 - Nhà máy Thủy điện Lai Châu

11/03/2019

01/04/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Kè bờ hữu Sông Mã đoạn từ cầu cứng về phía hạ lưu 1.700m, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

08/03/2019

28/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo