Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp 11 loại thiết bị và dụng cụ

Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm

26/03/2018

02/04/2018

Cung cấp 6 loại máy đo và test vệ sinh

Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm

22/03/2018

02/04/2018

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Hòa Thọ

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Hòa Thọ, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16/03/2018

26/03/2018

Nâng cấp, mở rộng Lộ đất

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Lộ đal Khu 3 - Phú Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16/03/2018

28/03/2018

Thi công xây dựng Đường bê tông Tân Phước

Dự án: Đường bê tông Tân Phước - Đê ngăn mặn, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16/03/2018

27/03/2018

Thi công xây dựng Đường cặp Kênh Trục 5

Dự án: Đường cặp Kênh Trục 5, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16/03/2018

26/03/2018

Thi công xây dựng Đường bê tông Hòa Phuông 2

Dự án: Đường bê tông Hòa Phuông 2, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16/03/2018

26/03/2018

Thi công xây dựng Cầu bê tông Hiệp Hòa - An Hòa

Dự án: Cầu bê tông Hiệp Hòa - An Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên

16/03/2018

27/03/2018

01 xe ô tô 08 chỗ ngồi

Dự án: Mua sắm 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

22/12/2017

29/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo