Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa trạm y tế

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trạm Y tế xã Trà Vân

19/03/2019

29/03/2019

Xây lắp Sân bãi đỗ xe và nhà vệ sinh công cộng khu vực cửa khẩu

Dự án: Sân bãi đỗ xe và nhà vệ sinh công cộng khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh

18/03/2019

29/03/2019

Nâng cấp, sửa chữa đường sắt, rãnh nước

Dự án: Các gói thầu Công việc phụ trợ trong hầm lò phục vụ sản xuất năm 2019-Cty than Quang Hanh- TKV

18/03/2019

29/03/2019

Cung cấp vật tư gia công hệ thống trường lọc bụi

Dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Cty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Đợt 3)

04/03/2019

01/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo