Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp quần áo bảo hộ

Dự án: Thuộc vốn SXKD điện năm 2018 (đợt 2) - Cty Nhiệt điện Uông Bí

14/06/2018

25/06/2018

Cung cấp gạt làm sạch băng tải

Dự án: Mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất năm 2018 và quý 1 năm 2019

15/06/2018

25/06/2018

Cung cấp vật tư, phụ tùng sửa chữa máy Xray

Dự án: Mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất năm 2018 và quý 1 năm 2019

15/06/2018

25/06/2018

Cung cấp Thiết bị kiểm tra an toàn

Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018

15/06/2018

05/07/2018

Cung cấp than cám phục vụ sản xuất

Dự án: Vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay thương mại

15/06/2018

05/07/2018

Cung cấp, lắp đặt máy bơm ly tâm

Dự án: Đầu tư máy bơm chính tuyến ống X-H101 tại kho Hải Dương

07/06/2018

27/06/2018

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án: Di chuyển đường dây 22kV-479E5.2 (trạm 110kV) Giáp Khẩu ra khỏi khu vực sạt lở

02/02/2018

02/08/2018

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Dự án: Dịch vụ Công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018

20/12/2017

30/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo