Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp van và màng van

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

21/01/2019

13/02/2019

Cung cấp que hàn, dây hàn các loại

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

21/01/2019

13/02/2019

Cung cấp thiết bị đo các loại

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

21/01/2019

12/02/2019

Cung cấp Phin lọc; Túi lọc; Khớp nối và vỏ khớp nối giãn nở

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

21/01/2019

12/02/2019

Cung cấp bê tông chịu nhiệt

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

21/01/2019

12/02/2019

Xây dựng Nhà lớp học Trường mầm non

Dự án: Nhà lớp học Trường mầm non trung tâm xã Dương Thủy

16/01/2019

23/01/2019

Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò định kỳ lần 1 năm 2019

Dự án: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò định kỳ lần 1 năm 2019

10/01/2019

21/01/2019

Cung cấp Phần mềm quản trị chi phí

Dự án: Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018 - Cty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

10/01/2019

18/01/2019

Cung cấp và vận chuyển dầu FO N02B 3,5S

Dự án: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2019

11/01/2019

12/02/2019

Cung cấp và vận chuyển dầu FO N02B 3,5S

Dự án: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2019

11/01/2019

12/02/2019

Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại

Dự án: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2019

25/12/2018

18/01/2019

Cung cấp bi máy nghiền than

Dự án: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2019

24/12/2018

17/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo