Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Hệ thống sục nước nóng nhà tắm khu Lộ Trí

Dự án: Các công trình xây dựng phục vụ sản xuất năm 2018

15/11/2018

22/11/2018

Cung cấp dây dẫn các công trình CQT

Dự án: Các công trình chống quá tải giao danh mục đợt 2 năm 2018

15/11/2018

22/11/2018

Thi công xây dựng Trường Đại học

Dự án: Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

16/11/2018

06/12/2018

Cung cấp thiết bị giá khung thuỷ lực di động chống giữ lò chợ

Dự án: Đầu tư giá khung thủy lực di động chống giữ lò chợ - Cty than Quang Hanh - TKV

15/11/2018

06/12/2018

Xây dựng các hạng mục Nền đuờng

Dự án: Sửa chữa định kỳ ĐT.326 năm 2018

09/11/2018

19/11/2018

Cung cấp vật tư, phụ tùng cho cân rotor

Dự án: Mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất năm 2018 và quý 1 năm 2019

07/11/2018

19/11/2018

Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2019

Dự án: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2019

02/11/2018

22/11/2018

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Dự án: Dịch vụ Công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018

20/12/2017

30/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo