Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công Tuyến kè và công trình trên kè

Dự án: Kè Chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện

20/06/2018

02/07/2018

Quảng cáo hình ảnh BSR, sản phẩm xăng E5 RON 92

Dự án: Quảng cáo hình ảnh BSR, sản phẩm xăng E5 RON 92 tại panô ở các tỉnh/thành phố: Long An, Hồ Chí Minh và Hà Nội theo Đơn hàng 286/ĐH-VP

15/06/2018

02/07/2018

Thi công xây dựng công trình ATGT

Dự án: Đảm bảo trật tự ATGT (bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu ATGT trên các tuyến đường tỉnh) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2018

15/06/2018

25/06/2018

Cung cấp cơ sở dữ liệu đào tạo

Dự án: Mua cơ sở dữ liệu đào tạo đưa vào hệ thống E – Learning phục vụ Đào tạo trực tuyến theo đơn hàng 407/ĐH - QTNL

07/05/2018

25/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo