Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp 45 máy cắt thực bì PCCCR

Dự án: Dự án nâng cao năng lực và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020

25/09/2018

03/10/2018

Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

Dự án: Thuê dịch vụ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 2018-2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

19/09/2018

02/10/2018

Cải tạo và mở rộng Bưu điện huyện Sơn Tịnh

Dự án: Cải tạo và mở rộng Bưu điện huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

19/09/2018

27/09/2018

Cung cấp thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt

Dự án: Mua thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt cho nhiên liệu Jet A-1 theo PR-18-1824 theo Đơn hàng số 22/ĐH-QLCL

20/09/2018

09/10/2018

Cung cấp bàn ghế, thay thế bàn ghế cũ

Dự án: Trang bị bàn ghế, thay thế bàn ghế cũ đã qua quá trình sử dụng lâu ngày xuống cấp hư hỏng phục vụ CBCNV tại Căn tin Nhà máy theo Đơn hàng số 248/ĐH-VP

17/09/2018

27/09/2018

Cung ứng 12.647,2 tấn xi măng

Dự án: Cung ứng xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/09/2018

27/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo