Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thiết kế và in ấn các ẩn phẩm Tết

Dự án: Thiết kế và in ấn các ẩn phẩm Tết năm 2019 theo Đơn hàng số 07/ĐH-VP

19/11/2018

29/11/2018

Cung cấp vòng làm kín (packing)

Dự án: Mua phụ tùng thay thế cho nhà máy năm 2018

19/11/2018

27/11/2018

Thiết bị dạy nghề bảo trì hệ thống

Dự án: Mua sắm thiết bị Chương trình mục tiêu năm 2018

14/11/2018

18/11/2018

Cung cấp vật tư, dụng cụ sửa chữa hệ thống và thiết bị điện tử

Dự án: Mua vật tư, dụng cụ sửa chữa hệ thống và thiết bị điện tử theo Đơn hàng số 169/ĐH-NCPT ngày 05/6/2018

16/11/2018

30/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo