Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan giàn Tam Đảo-03

Dự án: Dịch vụ đại tu giàn “Tam Đảo-03” sau 5 năm hoạt động - Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan

04/10/2018

23/10/2018

Cung cấp hai bộ đo đa pha

Dự án: Cung cấp hai bộ đo đa pha (MFM 1201; MFM 1202) cho công trình BK20 - Lô 09-1 (VT-008/19- XL-DA/N3-TTHN)

02/10/2018

12/11/2018

Cung cấp Phụ tùng thay thế cho các TB động lực

Dự án: Phụ tùng thay thế cho các TB động lực (VT-455/18-DNH)

02/10/2018

22/10/2018

Xây dựng Kho vật tư EPS, Phân xưởng Sửa chữa

Dự án: Công trình Kho vật tư EPS, Phân xưởng Sửa chữa số 3 - Phú Mỹ (PXSCC số 3 - PM), Nhà xe cho Văn phòng Cty EPS

29/09/2018

23/10/2018

Cung cấp Phụ tùng điện tiêu hao cho thiết bị giàn Tam Đảo

Dự án: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1

28/09/2018

18/10/2018

Cung cấp Phụ tùng tiêu hao

Dự án: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1

28/09/2018

18/10/2018

Cung cấp Ống cho tuyến ống dầu

Dự án: Ống cho tuyến ống dầu BK20-CTK3- Lô 09-1

27/09/2018

06/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo