Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo nhà xe B1 và căn tin - Tiểu khu 2

Dự án: Đơn hàng số DV-314/18-DSNO ngày 20/8/2018

27/09/2018

12/10/2018

Xây lắp Đường tổ 11

Dự án: Đường tổ 11 từ đất ông Phạm Tấn Kính từ đường TL44A đến giáp đất ông Nguyễn Văn Tý, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

26/09/2018

03/10/2018

Xây lắp Tuyến đường tổ 13 ấp Phước Thọ

Dự án: Tuyến đường tổ 13 ấp Phước Thọ đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Sử đến nhà ông Phúc qua nhà bà Nguyễn Hồng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

26/09/2018

03/10/2018

Xây lắp Tuyến đường tổ 6

Dự án: Tuyến đường tổ 6 đoạn từ nhà ông Trương Văn Dũng qua nhà ông Ru đến giáp đường liên xã, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

26/09/2018

03/10/2018

Bảo dưỡng thiết bị khoa xét nghiệm năm 2018

Dự án: Kế hoạch mua sắm vật tư dịch vụ Vietsovpetro năm 2018

26/09/2018

08/10/2018

Cung cấp Ống cho tuyến ống dầu

Dự án: Ống cho tuyến ống dầu BK20-CTK3- Lô 09-1

27/09/2018

06/11/2018

Cung cấp Bảo hiểm công trình

Dự án: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng, Giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày

26/09/2018

03/10/2018

Xây lắp trạm biến áp

Dự án: Trường Trung học cơ sở Phường 11, thành phố Vũng Tàu

26/09/2018

06/10/2018

Cung cấp thiết bị tại Nhà điều dưỡng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị tại Nhà điều dưỡng Người có công với cách mạng năm 2018 thuộc nguồn vốn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có côn

24/09/2018

04/10/2018

Cung cấp Thiết bị, dụng cụ phụ trợ, phụ tùng cho trạm ống mềm

Dự án: Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro năm 2018

24/09/2018

04/10/2018

Cung cấp Định tâm ống chống năm 2018 cho Lô 09-1

Dự án: Định tâm ống chống năm 2018 cho Lô 09-1 (VT-449/18-KB)

24/09/2018

15/10/2018

Cung cấp phụ tùng máy chính

Dự án: Mua vật tư sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu PTSC Thăng Long năm 2019

24/09/2018

09/10/2018

Cải tạo Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng

Dự án: Cải tạo Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

24/09/2018

05/10/2018

Cung cấp phụ tùng tiêu hao cho Coiled tubing

Dự án: Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ cho công tác khoan năm 2018, Lô 16-1/15

21/09/2018

02/10/2018

Lắp đặt thiết bị cảnh báo âm thanh và đèn 3 màu

Dự án: Vận hành giàn nén khí Rồng- đồi mồi CT mở rộng Rồng- Đồi Mồi (phần thực thanh thực chi)

21/09/2018

05/10/2018

Cung cấp phụ tùng máy hàn, máy cắt, máy ủ nhiệt

Dự án: Mua phụ tùng máy hàn, máy cắt, máy ủ nhiệt phục vụ thi công các Dự án

24/09/2018

09/10/2018

Cung cấp Cáp thép cho cẩu Demag

Dự án: Mua Cáp thép cho cẩu Demag, Lô 09.1

19/09/2018

04/10/2018

Cung cấp Vật tư tiêu hao

Dự án: Mua sắm thường xuyên - Lô 09-1

18/09/2018

02/10/2018

Cung cấp đầu nối cho top drive năm 2018

Dự án: Mua sắm thường xuyên cho Lô 09-1

17/09/2018

02/10/2018

18/09/2018

08/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo