Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư tự động hóa

Dự án: Vật tư dự phòng 2 năm vận hành X.NH3 Revamp

17/01/2019

25/01/2019

Xây lắp Đường nội đồng ấp 3-4 nhánh 3

Dự án: Đường nội đồng ấp 3-4 nhánh 3, xã Hòa Hội

17/01/2019

24/01/2019

Xây lắp Cầu Giao thông nông thôn

Dự án: Cầu Giao thông nông thôn

15/01/2019

22/01/2019

Dụng cụ cho việc bảo dưỡng & Vận hành máy nén khí

Dự án: Vận hành và bảo dưỡng hệ thống nén khí Đại Hùng trên giàn Thiên Ưng

11/01/2019

21/01/2019

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt lớp sơn chống cháy

Dự án: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt lớp sơn chống cháy cho vách chống cháy giàn BK20

14/01/2019

24/01/2019

Cung cấp Vật tư thực hiện dịch vụ Carota tổng hợp giếng CV-1X

Dự án: Kế hoạch mua sắm thường xuyên Lô 16-1/15 năm 2018

11/01/2019

31/01/2019

Cung cấp Dầu FO (mazut) cho tàu Chí Linh

Dự án: Mua sắm hoạt động thường xuyên của VSP

10/01/2019

21/01/2019

Cung cấp Hóa phẩm hấp thụ H2S

Dự án: Kế hoạch tự mua sắm VTTB và thuê DV của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro năm 2018

07/01/2019

17/01/2019

Cung cấp Vật tư sơn BK20 và các đường ống ngầm

Dự án: Vật tư sơn BK20 và các đường ống ngầm

07/01/2019

21/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo