Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng mới Khối hiệu bộ

Dự án: Sửa chữa trường tiểu học Long Liên (2017-2018), thị trấn Long Điền huyện Long Điền

27/07/2018

09/08/2018

Cung cấp Thiết bị đo kiểm tra công nghệ khai thác Memory

Dự án: Mua sắm thường xuyên cho Lô 09-1 năm 2018

23/07/2018

05/09/2018

Xây lắp tuyến ống cấp nước

Dự án: Tuyến ống chuyển tải nước sạch từ nhà máy Đá Bàng đến trường THCS Long Tân để cấp nước cho khu vực thị trấn Đất Đỏ, xã Phước Long Thọ và xã Láng Dài huyện Đất Đỏ

24/07/2018

03/08/2018

Sửa chữa trường mầm non Hoa Hồng

Dự án: Sửa chữa trường mầm non Hoa Hồng (2017-2018), xã Phước Hưng, huyện Long Điền

24/07/2018

07/08/2018

Cung cấp Vật tư, thiết bị cho bơm CI Skid

Dự án: Vận chuyển, xử lý và nén khí và condensate về bờ của mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng

20/07/2018

03/08/2018

Xây lắp mương thoát nước 2938.70m

Dự án: Hai tuyến mương thoát nước từ nhà ông Năm Phước đến cổng văn hóa ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền

19/07/2018

26/07/2018

kiểm toán năng lượng Xí nghiệp Xây lắp

Dự án: Tổ chức kiểm toán năng lượng Xí nghiệp Xây lắp - Vietsovpetro (Gói thầu số DV-215/18-XLVTN)

16/07/2018

06/08/2018

Xây lắp Mương thoát nước

Dự án: Cải tạo, sửa chữa khu vực bãi đậu xe Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

18/07/2018

25/07/2018

Cung cấp Hỗn hợp Xi măng - hóa phẩm để thi công giếng

Dự án: Cung cấp Hỗn hợp Xi măng – hóa phẩm để thi công giếng thứ 4 Lô 12/11 năm 2018 (Gói thầu số VT-339/18-KB)

13/07/2018

30/07/2018

17/07/2018

31/07/2018

Cung cấp Phương tiện cứu sinh năm 2018

Dự án: Kế hoạch tự mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ của Xí nghiệp Khí năm 2018

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp Trang bị bảo hộ lao động năm 2018

Dự án: Kế hoạch tự mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ của Xí nghiệp Khí năm 2018

12/07/2018

23/07/2018

Cung cấp Vật tư, phụ tùng tiêu hao thiết bị hàn phục vụ thi công

Dự án: Vật tư, phụ tùng tiêu hao thiết bị hàn phục vụ thi công, đơn hàng XNXL-116/18

10/07/2018

25/07/2018

Cung cấp sắt thép cho XN Khoan SG

Dự án: Mua sắt thép cho XN Khoan SG (gói thầu VT-323/18-KB)

11/07/2018

23/07/2018

Cung cấp Vật tư tiêu hao phục vụ năng lượng

Dự án: Vật tư tiêu hao phục vụ năng lượng cho thi công, đơn hàng XNXL-115/18

10/07/2018

23/07/2018

Cung cấp vật tư nâng tải, đơn hàng VTB-026/18/VT

Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất

09/07/2018

23/07/2018

Cung cấp Vật tư piping, mechanical

Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm

09/07/2018

24/07/2018

Cung cấp Phụ tùng cơ khí cho đại tu cẩu Titan

Dự án: Kế hoạch mua sắm VTTB Vietsovpetro năm 2018

10/07/2018

30/07/2018

Cung cấp Phin lọc ô tô

Dự án: Nguồn vốn mua sắm hàng hoá và dịch vụ năm 2018 của LD Việt – Nga Vietsovpetro

10/07/2018

23/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo