Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Công trình Trường Mẫu giáo Tiên Thọ

Dự án: Công trình Trường Mẫu giáo Tiên Thọ

23/03/2019

02/04/2019

Xây lắp công trình

Dự án: Mở rộng sân Trung tâm văn hóa huyện

22/03/2019

29/03/2019

Xây lắp Trường Tiểu học Nguyễn Du

Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Du

21/03/2019

01/04/2019

Xây lắp Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh

Dự án: Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh; hạng mục: Nâng cấp mộ, tường rào, sân nền, bồn hoa và bậc cấp lối đi

15/03/2019

25/03/2019

Cung cấp hộp bảo vệ công tơ và phụ kiện

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp phụ kiện đường dây và TBA

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp aptomat các loại

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp vật tư khai thác vườn Kinh doanh năm 2019

Dự án: Mua sắm vật tư, CCDC khai thác, phân bón, thuốc BVTV cho vườn cây KTCB và Kinh doanh năm 2019

15/03/2019

25/03/2019

Cung cấp vật tư (trừ A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

Dự án: Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy lưới điện trung áp khu vực thành phố Tam Kỳ năm 2019

12/03/2019

22/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo