Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Trường PT DTBT tiểu học

Dự án: Trường PT DTBT tiểu học Kim Đồng

30/05/2018

11/06/2018

Thi công xây dựng Trường Tiểu học

Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

26/05/2018

05/06/2018

Xây lắp Di tích lịch sử

Dự án: Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Ao Lầy Kỳ Thịnh

28/05/2018

11/06/2018

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Dự án: Phương án xã hội hóa thuê ngoài cung cấp ăn giữa ca và bảo vệ Cty

23/05/2018

04/06/2018

Xây lắp vỉa hè

Dự án: Hệ thống thoát nước tuyến đường trung tâm xã Tiên Hà

19/05/2018

29/05/2018

Thi công xây lắp phòng khám đa khoa

Dự án: Đầu tư, nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

27/04/2018

27/06/2018

Thi công xây lắp phòng khám đa khoa khu vực Việt An

Dự án: Đầu tư, nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

26/04/2018

27/06/2018

Cải tạo, sửa chữa các trạm Y tế

Dự án: Đầu tư, nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

27/04/2018

27/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo