Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị đài truyền thanh không dây

Dự án: Vốn ngân sách thị trấn Ái Nghĩa

19/11/2018

26/11/2018

Cung cấp vật tư điện

Dự án: Hoàn thiện, Chống quá tải lưới điện khu vực Quế Sơn năm 2019

16/11/2018

27/11/2018

Cung cấp vật tư điện

Dự án: Chống quá tải, giảm TTĐN, nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực Tam Kỳ năm 2019

12/11/2018

22/11/2018

Trùng tu, tôn tạo di tích

Dự án: Trùng tu, tôn tạo vườn nhà cụ Nguyễn Y Kế

09/11/2018

19/11/2018

Cung cấp vật tư (trừ A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện công trình

Dự án: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực Tiên Phước - Trà My năm 2019

09/11/2018

21/11/2018

Cung cấp Vắc xin lỡ mồm long móng

Dự án: Mua Vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2018

09/11/2018

16/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo