Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng khu thí nghiệm thực hành tổng diện tích 452m2

Dự án: Trường Tiểu học trung học sơ sở bán trú xã Phước Chánh

17/09/2018

24/09/2018

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc

Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

18/09/2018

28/09/2018

Xây dựng Công trình Trường Mầm non Tiên Kỳ

Dự án: Trường mầm non Tiên Kỳ (Điểm trường Bình Yên), giai đoạn 2

14/09/2018

24/09/2018

Xây lắp Đường vào khu sản xuất thôn 3

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn 3 xã Phước Công

24/08/2018

01/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo