Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường mầm non

Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường mầm non Phúc Trạch

20/06/2018

03/07/2018

Xây dựng hệ thống rãnh đan thoát nước

Dự án: Hệ thống thoát nước và mở rộng mặt đường khu vực Đức Trạch đến chợ xã. Tuyến từ nhà bà Linh thôn Nam Đức đi chợ xã

20/06/2018

02/07/2018

Xây dựng đường bê tông nội bộ

Dự án: Doanh trại Ban CHQS thị xã Ba Đồn/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình/QK4

18/06/2018

28/06/2018

Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp

Dự án: Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020

14/06/2018

05/07/2018

Xây dựng cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

Dự án: Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020

14/06/2018

05/07/2018

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Dự án: Doanh trại Ban CHQS thị xã Ba Đồn/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình/QK4

08/06/2018

28/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo