Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, sửa chữa mặt đường

Dự án: Cải tạo, sửa chữa mặt đường sân tập lái Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

24/01/2019

31/01/2019

Xây dựng mới nhà lớp học 2 tẩng 8 phòng học

Dự án: Nhà lớp học Trường Tiểu học Liên Thủy 1, xã Liên Thủy

21/01/2019

28/01/2019

Phá dỡ Sân vận động, các khối nhà làm việc

Dự án: Hạ tầng Quảng trường Trung tâm

15/01/2019

25/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo