Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Nhà lớp học 2 tầng

Dự án: Nhà lớp học Trường Mầm non thôn Dinh Mười xã Gia Ninh

24/09/2018

28/09/2018

Thi công đường dây 0.4KV với chiều dài 1945m

Dự án: Xây dựng tuyến điện chiếu sáng khu vực trung tâm Phong Nha, xã Sơn Trạch

26/09/2018

03/10/2018

Xây dựng kè chống sạt lở

Dự án: Kè chống sạt lở kết hợp ngăn mặn đồng Cồn Hoàng, huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1)

24/09/2018

01/10/2018

Xây lắp Trung tâm

Dự án: Trung tâm huấn luyện chiến đấu lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình

21/09/2018

01/10/2018

Xây dựng tuyến đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến cầu Lệ Kỳ

Dự án: Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới

18/09/2018

18/10/2018

Xây dựng tuyến đường

Dự án: Dự án môi trường bền vững các TP duyên hải– Tiểu dự án TP Đồng Hới

14/09/2018

14/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo