Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp máy moniter theo dõi

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

23/07/2018

30/07/2018

Cung cấp máy phát điện 300KVA

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

23/07/2018

30/07/2018

Cung cấp máy sốc điện

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

23/07/2018

30/07/2018

Lắp đặt recloser trên lưới điện trung áp năm 2017

Dự án: Lắp đặt recloser trên lưới điện trung áp năm 2017

16/07/2018

26/07/2018

San nền, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước

Dự án: Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại tràn Đồng Cả, thị trấn Yên Lập

16/07/2018

30/07/2018

Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí

Dự án: Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa không khí cho các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

16/07/2018

23/07/2018

Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV

Dự án: Xuất tuyến 22kV lộ 472 trạm 110kV Trung Hà chống quá tải lưới điện 22kV Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ

11/07/2018

21/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo