Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Y Sơn (Đoạn từ khu 6 xã Y Sơn đi thôn 5 Thanh Hương xã Phụ Khánh), huyện Hạ Hòa

22/03/2019

01/04/2019

Xây dựng công trình Xây mới nhà lớp học trường Mầm non Ấm Hạ

Dự án: Xây dựng công trình Xây mới nhà lớp học trường Mầm non Ấm Hạ

20/03/2019

01/04/2019

Cải tạo điện yếu cho 19 trạm BTS tại tỉnh Phú Thọ

Dự án: Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2015

20/03/2019

27/03/2019

Thi công xây dựng Đường Nguyễn Tất Thành

Dự án: Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với đường Hùng Vương đến Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

14/03/2019

03/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo