Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

16/08/2018

20/08/2018

Cung cấp đồ gỗ 2018

Dự án: Mua sắm đồ gỗ 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Bảng thông tin điện tử Led

Dự án: Bảng thông tin điện tử Led 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp máy Scan

Dự án: Mua sắm máy Scan

21/08/2018

31/08/2018

Thi công xây dựng hạng mục bổ sung rãnh thoát nước

Dự án: Sửa chữa mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước dọc ĐT.708

14/08/2018

24/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo