Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư xe-máy chuyên dùng quân sự

Dự án: Mua sắm vật tư, sửa chữa đồng bộ xe-máy quân sự

22/08/2018

29/08/2018

Xây dựng tuyến đường giao thông

Dự án: Xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước khu dân cư phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn

20/08/2018

31/08/2018

Sửa chữa kè Đồng Xuân đoạn từ K2,419 đến K2,725

Dự án: Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, tỉnh Ninh Bình

17/08/2018

27/08/2018

Cung cấp Trang thiết bị Y tế phục vụ công tác

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ công tác vận chuyển cấp cứu năm 2018

14/08/2018

21/08/2018

Cung cấp Bảo vệ bệnh viện và trông giữ nhà xe

Dự án: Bảo vệ bệnh viện và trông giữ nhà xe cán bộ viên chức lao động

10/08/2018

20/08/2018

Kiểm toán dự án hoàn thành

Dự án: Các công trình đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2018

07/08/2018

27/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo