Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí số 03 xóm Tây Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc

21/09/2018

02/10/2018

Xử lý điểm đen TNGT

Dự án: Xử lý điểm đen TNGT tại Km209+500 ÷ Km210+400; Km211+700 ÷ Km215+300/QL.10, tỉnh Thanh Hóa

21/09/2018

01/10/2018

Thi công hạng mục SCL

Dự án: SCL ĐZ 971E15-4 trục chính từ cột 1-7, 43-44, 62-64, cột số 1 Nrẽ T1 Tân Sơn; ĐZ 972E15-4 trục chính từ cột 3-4, Nrẽ T1 Thị trấn từ cột 2-4 và TBA số 1 thị trấn Đô Lương; ĐZ 376E15-4 trục chính

20/09/2018

01/10/2018

Thi công xây dựng các cầu huyện Điện Biên

Dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Điện Biên (ĐB:05-DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

18/09/2018

08/10/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần 4, tỉnh Quảng Trị (QT:04-DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

18/09/2018

08/10/2018

Thi công xây dựng 07 cầu

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần 4, tỉnh Quảng Trị (QT:04-DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

14/09/2018

04/10/2018

Thi công xây dựng 04 cầu

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần 3, tỉnh Quảng Bình (QB: 03-DAĐT01) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

11/09/2018

01/10/2018

Quan trắc biến dạng đập dâng, đập tràn

Dự án: Chi phí SXKD điện năm 2018

04/09/2018

24/09/2018

Cung cấp trang thiết bị văn phòng

Dự án: Mua sắm các trang thiết bị văn phòng để phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan HĐND và UBND thị xã Hoàng Mai

04/09/2018

25/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo