Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị các loại

Dự án: Xây dựng đường truyền kết nối cho các trạm 110kV về TTĐKX tại tỉnh Nghệ An năm 2018

09/01/2019

21/01/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Tư vấn giám sát thi công xây dưng ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 5)

02/01/2019

22/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo