Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Điện Biên (ĐB:05-DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

19/11/2018

10/12/2018

Tư vấn kiểm toán

Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình thuộc Bệnh viện Nhi Nghệ An

15/11/2018

05/12/2018

Xây dựng cầu tràn

Dự án: Xây dựng cầu tràn thuộc bản Mờ Póm xã Châu Hoàn huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An

10/11/2018

19/11/2018

Thi công xây dựng các cầu còn lại huyện Nậm Pồ

Dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Điện Biên (ĐB:05-DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

09/11/2018

19/11/2018

Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao

Dự án: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 3) năm 2018 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

06/11/2018

26/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo