Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng sân vườn

Dự án: Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng sân vườn và đường dây 0,4kV của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

18/12/2018

25/12/2018

Cung cấp thiết bị Firewall

Dự án: Đầu tư thiết bị CNTT phục vụ điều hành SXKD - Viễn thông Nam Định năm 2018

14/12/2018

22/12/2018

Cung cấp bảng thông tin điện tử

Dự án: Chi mua sắm tài sản năm 2018

14/12/2018

21/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo