Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng đoạn Km4+455,88 - Km6+000

Dự án: Đầu tư xây dụng Công trình Đường cặp kênh Tây, dự án thành phần 2 đoạn từ kênh 5 đến ĐT.824

30/05/2018

19/06/2018

Trạm cấp nước kênh Ba Xã - xã Bình Hiệp

Dự án: Trạm cấp nước kênh Ba Xã - Xã Bình Hiệp

23/05/2018

04/06/2018

Xây dựng Trường THCS Mỹ Lệ

Dự án: Trường THCS Mỹ Lệ

25/05/2018

05/06/2018

Xây dựng Đường giao thông nông thôn

Dự án: Đường giao thông nông thôn An Thạnh 7

22/05/2018

29/05/2018

Thi công xây lắp Trạm cấp nước

Dự án: Trạm cấp nước chợ La Cua xã Hiệp Hòa

22/05/2018

29/05/2018

Nâng cấp, mở rộng đường Bình Hiệp - Thạnh Trị

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Hiệp – Thạnh Trị

19/05/2018

29/05/2018

Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan

Dự án: Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2018

22/05/2018

29/05/2018

San lắp mặt bằng khu đất công đối diện chợ Bình Hiệp - HM san Lấp

Dự án: San lắp mặt bằng khu đất công đối diện chợ Bình Hiệp

19/05/2018

29/05/2018

22/05/2018

30/05/2018

Kiểm toán công trình bệnh viện đa khoa huyện Mộc hóa

Dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Hóa

09/05/2018

29/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo