Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công lắp đặt trạm biến áp

Dự án: Xây dựng Ban CHQS huyện Thủ thừa/BCHQS tỉnh Long An

20/11/2018

30/11/2018

Cung cấp trang thiết bị cho dự án Xây dựng

Dự án: Xây dựng Ban CHQS huyện Thủ thừa/BCHQS tỉnh Long An

20/11/2018

30/11/2018

Thi công xây dựng cống Cá Trong

Dự án: Đầu tư xây dựng cống Cá Trong trên Đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa

19/11/2018

29/11/2018

Thi công xây dựng cầu Cá Ngoài

Dự án: Đầu tư xây dựng cầu Cá Ngoài trên Đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa

19/11/2018

29/11/2018

Xây dựng công trình Đường huyện 19

Dự án: Đường huyện 19 (Khu vực Rạch Kiến)

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng

Dự án: Mua sắm thiết bị chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng

12/11/2018

19/11/2018

Cung cấp thiết bị dây chuyền lạnh

Dự án: Mua sắm thiết bị dây chuyền lạnh

12/11/2018

19/11/2018

Cung cấp thiết bị dạy học

Dự án: Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019

12/11/2018

19/11/2018

Cung cấp thiết bị bán trú

Dự án: Mua sắm thiết bị bán trú năm học 2018 – 2019

12/11/2018

19/11/2018

Cung cấp xe ô tô 7 chỗ 1 cầu cho Agribank

Dự án: Mua sắm xe ô tô 7 chỗ 1 cầu cho Agribank Chi nhánh tỉnh Long An

12/11/2018

30/11/2018

Cung cấp trang thiết bị bàn, ghế hội trường

Dự án: mua sắm trang thiết bị bàn, ghế hội trường

09/11/2018

17/11/2018

Thi công xây dựng Trường THCS Phường 5

Dự án: Dự án Trường THCS Phường 5

08/11/2018

22/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo