Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng các hạng mục nhà SH c, nhà xe, hàng rào

Dự án: Doanh trại cBB Mộc Hóa/Bộ CHQS tỉnh Long An ( Giai đoạn 2)

17/01/2019

27/01/2019

Nâng cấp Trường Trung học cơ sở

Dự án: Nâng cấp Trường Trung học cơ sở Long Trì

18/01/2019

25/01/2019

Tư vấn khảo sát - lập BCKTKT ĐTXD

Dự án: Các công trình đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2019

04/01/2019

25/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo