Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Cầu nông thôn

Dự án: Cầu giao thông nông thôn thị xã Kiến Tường

22/03/2019

01/04/2019

Xây dựng Trụ sở UBND huyện Cần Đước

Dự án: Trụ sở UBND huyện Cần Đước ( các hạng mục phụ)

19/03/2019

29/03/2019

Xây lắp Đường Lê Hồng Phong

Dự án: Đường Lê Hồng Phong (Đoạn 2 từ Km0+847.81 đến Km1+363.95; Đoạn nhánh HL24 Km0+000 - Km0+345.5)

18/03/2019

28/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo