Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng đường giao thông thôn Đức Giang

Dự án: Xây dựng đường giao thông thôn Đức Giang 02 xã Lộc Đức

15/11/2018

25/11/2018

Xây dựng đường nội bộ

Dự án: Đường nội bộ, vỉa hè, sân bê tông và hệ thống thoát nước khu vực Nhà Văn hóa huyện Bảo Lâm

13/11/2018

23/11/2018

Xây dựng nhà làm việc một cửa, hội trường, phòng làm việc

Dự án: Gói 1 Toàn bộ chi phí xây lắp (XD+HMC)

08/11/2018

18/11/2018

Xây lắp Đường giao thông thôn 2 xã Lộc Lâm

Dự án: Gói 1 Toàn bộ chi phí xây lắp (XD+HMC)

08/11/2018

18/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo