Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Vê sinh môi trường

Dự án: Công tác vê sinh môi trường tại Hồ Xuân Hương, hồ lắng số 12, hồ Mê Linh giai đoạn 2019- 2021( 3 năm)

26/09/2018

10/10/2018

Thi công sơn cẩu trục gian máy và cửa van cung đập tràn

Dự án: Thi công sơn cẩu trục gian máy và cửa van cung đập tràn Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 5

24/09/2018

10/10/2018

Xây dựng khu làm việc

Dự án: Xây dựng khu làm việc, khu nhà để xe của Đảng ủy, HĐND, UBND, mặt trận đoàn và các đoàn thể thị trấn Lộc Thắng

19/09/2018

29/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo