Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng hàng rào khu công nghiệp Phú Hội

Dự án: Xây dựng hàng rào khu công nghiệp Phú Hội

25/03/2019

05/04/2019

Xây dựng khối 06 phòng học

Dự án: Xây dựng khối 06 phòng học tại điểm trường chính và hàng rào tại phân hiệu Trường Tiểu học Kambutte

19/03/2019

29/03/2019

Cung cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ nghành Giáo dục

Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ nghành Giáo dục ( Đợt 2)

19/03/2019

29/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo