Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Di Linh

Dự án: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Di Linh đợt 2 năm 2018

23/07/2018

02/08/2018

Lắp đặt đồng hồ nước trên hệ thống cấp nước sinh hoạt

Dự án: Lắp đặt đồng hồ nước trên hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn ĐạP’Loa - Đoàn Kết

20/07/2018

30/07/2018

Cung cấp thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu

Dự án: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2018-2019 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

18/07/2018

09/08/2018

Xây dựng trụ sở

Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Trọng

16/07/2018

26/07/2018

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý

Dự án: nâng cấp hệ thống quản lý, gián sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

11/07/2018

31/07/2018

Xây lắp toàn bộ tuyến đường 1.541m

Dự án: Xây dựng đường giao thông thôn 11, 12 xã Lộc Thành

11/07/2018

21/07/2018

Cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng

Dự án: Nâng cấp trang thiết bị mạng Lan cho 14 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2018

11/07/2018

23/07/2018

Lắp đặt thiết bị phụ trợ hệ thống một cửa điện tử

Dự án: Triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại 35 đơn vị cấp xã năm 2018

11/07/2018

23/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo