Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa phòng học và nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc

Dự án: Sửa chữa phòng học và nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc

30/05/2018

11/06/2018

Cung cấp tài sản, trang thiết bị cho các cơ quan

Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện( đợt 2)

31/05/2018

12/06/2018

Sửa chữa cống thoát nước đường giao thông thôn

Dự án: Sửa chữa cống thoát nước đường giao thông thôn 3 xã Đoàn Kết

29/05/2018

06/06/2018

Thi công xây dựng quảng trường

Dự án: Xây dựng Quảng trường huyện Đạ Huoai

29/05/2018

08/06/2018

Cung cấp thiết bị ngoài trời bậc học Mầm non

Dự án: Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2018 -2019

29/05/2018

19/06/2018

Xây dựng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Dự án: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Hạng mục: Xây dựng 06 phòng học

25/05/2018

05/06/2018

Xây dựng Trường THCS

Dự án: Trường THCS Đinh Trang Hòa 2

25/05/2018

05/06/2018

Xây dựng Trường tiểu học

Dự án: Trường tiểu học Mê Linh

25/05/2018

05/06/2018

Xây dựng khối văn phòng

Dự án: Trường TH Đinh Văn II, hạng mục xây dựng mới khối văn phòng, hội trường, phòng chức năng, hạ tầng, thiết bị

25/05/2018

06/06/2018

Nạo vét mương

Dự án: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm

24/05/2018

04/06/2018

Xây dựng Trường Mẫu giáo

Dự án: Trường Mẫu giáo Liên Đầm

24/05/2018

05/06/2018

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu quy hoạch dân cư

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, huyện Di Linh

25/05/2018

15/06/2018

Thi công xây dựng Trường THCS và THPT Chi Lăng

Dự án: Xây dựng Trường THCS và THPT Chi Lăng, thành phố Đà Lạt

18/05/2018

28/05/2018

Cung cấp trang thiết bị trường Tiểu học Đạ Rsal

Dự án: Mua sắm trang thiết bị trường Tiểu học Đạ Rsal. Việt Nam

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp trang thiết bị Trường Mầm non Phi Liêng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Phi Liêng

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp trang thiết bị Trường Tiểu học Đạ M’rông

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học Đạ M’rông

21/05/2018

28/05/2018

Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất trường học

Dự án: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất trường học năm 2018 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

16/05/2018

31/05/2018

Giám sát thi công xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch

Dự án: Nâng cấp các đường nội thị thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai

09/05/2018

30/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo