Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây lắp Giao thông nội đồng

Dự án: Giao thông nội đồng từ 20 đến lộ gò cây sung

20/09/2018

01/10/2018

Xây lắp Đường Ô Tưk Sa Vĩnh Thượng

Dự án: Đường Ô Tưk Sa Vĩnh Thượng (Từ ngã tư Xoài Chếch đến Hương Lộ 13)

19/09/2018

01/10/2018

Thi công xây lắp công trình Giao thông nội đồng

Dự án: Giao thông nội đồng gò cây sung (Từ đường Phú Cường đến N1)

19/09/2018

01/10/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy

Dự án: Trụ sở 4 Đơn vị y tế

18/09/2018

28/09/2018

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm

Dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê bao ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A), giai đoạn 2 từ km8+300 đến km21+119.69

29/12/2017

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo