Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

San lắp mặt bằng, Nhà làm việc, nhà kho

Dự án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hợp tác xã nông nghiệp Phú An, Huyện Phú Tân

23/03/2018

02/04/2018

Thi công gia cố chống sạt lở tuyến bờ rạch

Dự án: Gia cố sạt lở hai tuyến đường cặp rạch Cần Xây

21/03/2018

02/04/2018

Thi công xây lắp đường

Dự án: Nâng cấp đường Cao Thắng, đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Tri Phương

15/03/2018

27/03/2018

Xây lắp Đường Cộ Bà Quán

Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng

12/03/2018

26/03/2018

Đường dây trung thế và Trạm Biến áp 1x50 KVA Tầm Viết

Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng

12/03/2018

26/03/2018

12/03/2018

02/04/2018

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm

Dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê bao ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A), giai đoạn 2 từ km8+300 đến km21+119.69

29/12/2017

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo