Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa, cải tạo Khoa chuẩn đoán hình ảnh

Dự án: Sửa chữa, cải tạo Khoa chuẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

15/11/2018

22/11/2018

Nâng cấp, sửa chữa thiết bị truyền thanh

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa thiết bị truyền thanh xã Long Điền B năm 2018

15/11/2018

22/11/2018

Xây dựng Trung tâm Thương mại

Dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp

19/10/2018

22/11/2018

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm

Dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê bao ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A), giai đoạn 2 từ km8+300 đến km21+119.69

29/12/2017

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo