Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa; Hạng mục: Xây dựng tuyến đường giao thông HC1, san gạt mặt bằng, hệ thống thoát nước

06/03/2019

26/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo