Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Dự án: Các Công trình Lắp đặt Recloser 35kV hiện đại hóa lưới điện trung áp tỉnh Lào Cai năm 2018; Lắp đặt Recloser 22 kV hiện đại hóa lưới điện trung áp tỉnh Lào Cai năm 2018; Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Bảo Yên cấp điện cho mỏ khai thác Graphit và khu vực

14/11/2018

05/12/2018

Cung cấp bơm, bông gạc, kim luồn

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế dùng cho chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2018- 2019

13/11/2018

23/11/2018

Cung cấp vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế dùng cho chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2018- 2019.

13/11/2018

23/11/2018

Cung cấp hóa chất, vật tư dùng cho xét nghiệm

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế dùng cho chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2018- 2019

13/11/2018

23/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo