Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng Ngầm tràn liên hợp thôn

Dự án: Ngầm tràn liên hợp thôn Thèn Phùng, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà

30/05/2018

13/06/2018

Giám sát thi công xây lắp

Dự án: Sửa chữa lớn nhà ĐHSX chi nhánh điện Cam Đường

16/05/2018

07/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo