Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Nhà hành chính PTDTBT THCS xã Mông Ân

Dự án: Nhà hành chính PTDTBT THCS xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

22/05/2018

01/06/2018

Tư vấn Khảo sát, lập BCKTKT các công trình

Dự án: các công trình Hoàn thiện hạ tầng cáp quang tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và ĐTXD hạ tầng CNTT năm 2018 cho PC Lạng Sơn

21/05/2018

11/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo