Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng mới cột anten, nhà trạm, tiếp địa, kéo điện

Dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di động 2G, 3G khu vực miền Bắc năm 2018

13/12/2018

20/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo