Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xử lý thấm phần ngầm Nhà máy thủy điện Bản Chát

Dự án: Sửa chữa, khắc phục hư hỏng các thiết bị thí nghiệm hóa dầu, xử lý phần ngầm NMTĐ BC và Vệ sinh thổi rửa, khoan doa hố khoan thoát nước đập công trình thủy điện Bản Chát

09/11/2018

20/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo