Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa lớn Đường dây 0,4kV sau TBA

Dự án: Sửa chữa lớn Đường dây 0,4kV sau TBA San Thàng 3, Tả Làn Than, Tả Sín Chải

24/09/2018

04/10/2018

Quan trắc xói lở và bồi lắng hồ chứa chu kỳ 5 thủy điện Bản Chát

Dự án: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

24/09/2018

15/10/2018

Xây lắp hệ thống PCCC

Dự án: Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung, huyện Than Uyên

20/09/2018

10/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo