Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư Đài Truyền thanh

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới Đài Truyền thanh xã năm 2018

25/05/2018

05/06/2018

Cung cấp thiết bị phục vụ công tác ghi chỉ số của Công tơ điện tử 1 pha RF

Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác ghi chỉ số của Công tơ điện tử 1 pha RF

24/05/2018

31/05/2018

Sửa chữa lớn nhà ở 3 A, 3B và bếp ăn tập thể khu nhà ở công vụ

Dự án: Sửa chữa lớn nhà ở 3A, 3B và bếp ăn tập thể khu nhà ở công vụ của CBCVN trực ca tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng

24/05/2018

04/06/2018

Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy

Dự án: Công trình thủy điện Nậm Ban 3

23/05/2018

14/06/2018

Xây dựng khu dân cư mới

Dự án: Chủ đầu tư và Nhà thầu tự thu xếp các nguồn vốn để thực hiện dự án theo thỏa thuận trong hợp đồng thực hiện dự án

22/05/2018

01/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo