Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị trường học

Dự án: Mua sắm thiết bị năm 2018

28/03/2018

04/04/2018

Xây dựng Kho lưu trữ tạm

Dự án: ĐTXD Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kiên Giang

26/03/2018

06/04/2018

Xây dựng mới 02 phòng và hàng rào

Dự án: Xây dựng 02 phòng và hàng rào trường Mầm non Tân Khánh Hoà (Điểm Tân Khánh)

26/03/2018

03/04/2018

Cung cấp thiết bị Trường học và Phụ kiện đi kèm

Dự án: Mua sắm thiết bị Trường học và phụ kiện đi kèm

23/03/2018

02/04/2018

Xây dựng Cầu Đòn Dông kênh A

Dự án: Cầu Đòn Dông kênh A

21/03/2018

28/03/2018

XDM đường đan BTCT M250 (L=3.187m; B=2,5m; H-0,12m)

Dự án: Đường kênh Đường Choại

21/03/2018

28/03/2018

20/03/2018

30/03/2018

Xây mới 04 phòng học chức năng

Dự án: Trường tiểu học Pháo Đài 1. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (xổ số kiến thiết)

20/03/2018

27/03/2018

Cung cấp thiết bị âm thanh học đường

Dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh học đường

19/03/2018

27/03/2018

Xây dựng phòng làm việc Ủy ban nhân dân huyện

Dự án: Xây dựng phòng làm việc Ủy ban nhân dân huyện

19/03/2018

29/03/2018

Cung cấp thiết bị âm thanh học đường

Dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh học đường của Trường Phổ Thông DTNT huyện Giồng Riềng

16/03/2018

26/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo