Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thuốc sát trùng chống dịch trên tôm

Dự án: Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018

30/05/2018

14/06/2018

Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Dự án: Mua sắm thiết bị tại Xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng (phân xưỡng 1), Hạng mục: Mua sắm Máy tách màu và thiết bị phụ trợ máy tách màu

30/05/2018

06/06/2018

Cung cấp thiết bị bàn ghế, âm thanh Hội trường

Dự án: Mua sắm thiết bị bàn ghế, âm thanh Hội trường của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

30/05/2018

07/06/2018

Cung cấp cây giống lâm nghiệp

Dự án: Mua sắm cây giống lâm nghiệp trồng cây phân tán năm 2018

28/05/2018

05/06/2018

Điều tra đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước

Dự án: Điều tra đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2035

24/05/2018

18/06/2018

Xây lắp nhà lò, hàng rào, san lấp mặt bằng

Dự án: Đầu tư nhân rộng mô hình xử lý rác bằng công nghệ BD-ANPHA tại xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải

29/05/2018

06/06/2018

Xây dựng cầu kênh Cấp 1

Dự án: cầu kênh Cấp 1 ( kênh 422)

29/05/2018

05/06/2018

Cung cấp hệ thống âm thanh

Dự án: Mua sắm hệ thống âm thanh của Trường THPT Hòa Hưng

23/05/2018

31/05/2018

Trồng cây xanh QL61

Dự án: Trồng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018

24/05/2018

05/06/2018

Xây dựng Cầu ngang sông kênh

Dự án: Cầu ngang sông kênh Chưng Bầu xã Thạnh Đông A

23/05/2018

30/05/2018

Xây dựng mới 10 phòng học

Dự án: Trường Mầm non Minh Lương

23/05/2018

04/06/2018

Xây dựng mới cầu

Dự án: Cầu kênh 3 ấp Phước Hảo

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp hệ thống âm thanh

Dự án: Mua sắm hệ thống âm thanh của Trường THPT Vĩnh Thuận

22/05/2018

31/05/2018

Xây dựng Cầu kênh Tiêu

Dự án: Cầu kênh Tiêu (T6 bờ Đông)

21/05/2018

28/05/2018

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km82+746

Dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km82+746 - Km215+970, Quốc lộ 80; đoạn Km0+00 - Km74+200, Quốc lộ 63; đoạn Km162+200 - Km202+625, Quốc lộ N1 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang năm 2018 – 2020

17/05/2018

07/06/2018

Cung cấp Thiết bị đầu tư cho phòng mổ

Dự án: Về việc phê duyệt điều chỉnh gói thầu 34, 39 tại QĐ số 237/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2015 của SKHĐT tỉnh Kiên Giang và bổ sung gói thầu số 49, 50 và 51 vào KQLCNT Dự án ĐTXDCT BV Sản-Nhi tỉnh Kiên Giang

15/05/2018

05/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo