Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Cơ sở làm việc Công an xã Sơn Hải

Dự án: Cơ sở làm việc công an xã Bàn Thạch, Kiên Bình, Hòa Chánh, Sơn Hải, công an thị trấn Sóc Sơn

25/03/2019

04/04/2019

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thuận Yên

Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Thuận Yên, Lại Sơn, Tân Thạnh thuộc Công an tỉnh Kiên Giang

25/03/2019

04/04/2019

Xây dựng mới 02 phòng học

Dự án: Xây mới phòng học, phòng chức năng điểm trường Trà Phô

20/03/2019

29/03/2019

Cung cấp vắc xin và hóa chất phòng chống dịch bệnh gia súc

Dự án: Mua vắc xin và hóa chất phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản mới 100%

18/03/2019

08/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo