Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Hóa chất Poly Aluminium Chloride

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa thường xuyên quý III năm 2018

27/07/2018

07/08/2018

Cung cấp thiết bị phần cứng

Dự án: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến các huyện An Minh, Vĩnh Thuận và Giang Thành

24/07/2018

08/08/2018

Cung cấp Ống và phụ kiện HDPE+PVC

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa thường xuyên quý III năm 2018

27/07/2018

07/08/2018

Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án: Công trình đường Mỹ Thái, Hạng mục: Xây dựng 6 cầu, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

24/07/2018

13/08/2018

Cải tạo sân nền, bồn hoa

Dự án: Huyện ủy An Biên

25/07/2018

01/08/2018

Bổ sung, thay thế thiết bị công nghệ thông tin

Dự án: Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Kiên Giang

24/07/2018

22/08/2018

Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu

Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

24/07/2018

22/08/2018

Cung cấp và lắp đặt máy trang thiết bị màn hình Led P3.0

Dự án: Mua sắm trang thiết bị màn hình Led P3.0 cho hội trường C

24/07/2018

03/08/2018

Cung cấp và lắp đặt máy lạnh

Dự án: Mua sắm mới máy lạnh

23/07/2018

02/08/2018

Cung cấp thiết bị dạy học

Dự án: Kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018

18/07/2018

26/07/2018

Cung cấp xe thiết bị

Dự án: Mua xe thiết bị

18/07/2018

30/07/2018

Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường

Dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, thảm bê tông nhựa đoạn Km121+700 - Km127+00, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp thiết bị bàn ghế giáo viên

Dự án: Xây dựng mới 04 phòng học, 01 thư viện, 02 phòng bộ môn, 01 nhà hiệu bộ; Trang bị mới thiết bị 08 phòng, xây dựng mới và bổ sung thiết bị 8 phòng đã cũ, xây dựng mới nhà vệ sinh

17/07/2018

27/07/2018

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn tuyến đường

Dự án: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km82+746 - Km215+970 Quốc lộ 80, đoạn Km0+000 - Km74+200 Quốc lộ 63, đoạn Km162+200 - Km202+625 Quốc lộ N1 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang năm 2018-2020

10/07/2018

30/07/2018

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý

Dự án: Thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Hòn Đất thuộc dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kiên Giang

05/07/2018

25/07/2018

Thi công xây dựng đường ven sông Cái Lớn

Dự án: Công trình đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao), tỉnh Kiên Giang

02/07/2018

23/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo