Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng mới trụ sở làm việc

Dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn

22/08/2018

29/08/2018

Xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Diên Tân

16/08/2018

30/08/2018

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Dự án: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

15/08/2018

22/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo