Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Trạm bơm

Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

28/05/2018

29/06/2018

Cải tạo, sửa chữa chợ xã Vĩnh Thái

Dự án: Cải tạo, sửa chữa chợ xã Vĩnh Thái (Giai đoạn 2)

31/05/2018

07/06/2018

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dãy nhà khu hành chính

Dự án: Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dãy nhà khu hành chính

21/05/2018

29/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo