Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão

Dự án: Sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra tại các đơn vị thuộc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa

18/10/2018

25/10/2018

Tư vấn thiết kế các hạng mục còn lại của Nhà máy

Dự án: Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

05/10/2018

31/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo