Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư trang thiết bị ti vi, máy chiếu, âm thanh

Dự án: Mua sắm, vật tư trang thiết bị ti vi, máy chiếu, âm thanh phục vụ học tập giảng dạy

14/02/2019

18/02/2019

Xây mới, cải tạo bổ sung nhà ở

Dự án: Xây mới, cải tạo bổ sung nhà ở học viên tiểu đoàn 14, tiểu đoàn 30; Cải tạo, sửa chữa hệ 20, chi phí hạng mục chung

30/01/2019

04/03/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Xây dựng cải tạo, bổ sung nhà ở học viên (D14, 30, hệ 20) Trường Sĩ quan Thông tin

30/01/2019

04/03/2019

Xây mới, cải tạo bổ sung nhà ở

Dự án: Xây mới, cải tạo bổ sung nhà ở học viên tiểu đoàn 14, tiểu đoàn 30; Cải tạo, sửa chữa hệ 20, chi phí hạng mục chung

30/01/2019

04/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo