Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường giao thông nông thôn

Dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường GTNT thôn Chấn Đông và thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long

22/01/2019

01/02/2019

Xây dựng nhà lớp học trường THCS Tân Châu

Dự án: Xây dựng nhà lớp học trường THCS Tân Châu

19/01/2019

29/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo