Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đan Nhiễm

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đan Nhiễm thị trấn Văn Giang

19/11/2018

29/11/2018

Thi công xây dựng Trường Tiểu học xã Trung Nghĩa

Dự án: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Trung Nghĩa

16/11/2018

26/11/2018

Thi công xây dựng Trường Tiểu học xã Trung Nghĩa

Dự án: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Trung Nghĩa

16/11/2018

26/11/2018

Xây dựng nhà hiệu bộ cao 2 tầng

Dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng và các hạng mục phụ trợ - Trường THCS Hoàn Long

09/11/2018

19/11/2018

Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hải Triều huyện Tiên Lữ, Hạng mục: Cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng

09/11/2018

19/11/2018

Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hải Triều huyện Tiên Lữ, Hạng mục: Cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng

09/11/2018

19/11/2018

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Cương Chính

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Cương Chính (Đoạn từ cầu ông Bảy thôn An Tào, xã Cương Chính đến nhà Chín giáp đất thôn Văn Xa, xã Đình Cao)

09/11/2018

19/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo