Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thay thế đường ống công nghệ tổ máy H1, H2

Dự án: Thay thế đường ống công nghệ tổ máy H1, H2

26/07/2018

07/08/2018

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học

Dự án: Xây dựng công trình mở rộng bổ sung phòng học, cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 8 phòng

23/07/2018

03/08/2018

Tư vấn lập báo cáo khảo sát xây dựng, lập báo cáo

Dự án: Hoàn thiện hạ tầng cáp quang tỉnh Hòa Bình năm 2018

17/07/2018

06/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo