Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Khu đô thị mới Trung Minh A

Dự án: Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

07/09/2018

08/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo