Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện Lễ hội cây ăn quả có múi

Dự án: Tổ chức lễ hội, cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018

14/11/2018

21/11/2018

Xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở

Dự án: Xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi, tỉnh Hòa Bình (Dự án thành phần 1)

13/11/2018

03/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo