Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Dự án: Dự án đầu tư Xây dựng Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú – Ô Môn

14/03/2019

03/04/2019

Xây dựng Khu tái định cư thị trấn

Dự án: Dự án đầu tư Xây dựng Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú – Ô Môn

14/03/2019

03/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo