Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh

28/01/2019

12/02/2019

Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đê bao

Dự án: Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đê bao kết hợp với giao thông nông thôn. Hạng mục: Tuyến Trường Hiệp-Trường Hiệp A

19/01/2019

28/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo