Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thép, hợp kim nhôm, đồng

Dự án: Gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị đặc chủng trên tàu

08/10/2018

18/10/2018

Cung cấp thiết bị đo lường

Dự án: Dự toán mua sắm thiết bị cho ngành TC-ĐL-CL đợt 5 năm 2018

08/10/2018

19/10/2018

Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính

04/10/2018

24/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo