Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây mới dãy nhà Hiệu bộ, Chức năng trường Tiểu học

Dự án: Xây mới dãy nhà Hiệu bộ + Chức năng trường Tiểu học xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

30/05/2018

09/06/2018

Xây dựng nhà làm việc 3 tầng

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực công nghệ ngành Khí tài

30/05/2018

11/06/2018

Cải tạo nhà ở 2 tầng và xưởng sửa chữa

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực công nghệ ngành Khí tài

30/05/2018

11/06/2018

Thi công xây lắp Trường mầm non

Dự án: Xây dựng nhà lớp học, chức năng, bếp ăn Trường mầm non xã Trấn Dương

29/05/2018

08/06/2018

Xây dựng nhà lớp học

Dự án: Xây dựng nhà lớp học, chức năng, bếp ăn Trường mầm non xã Trấn Dương

29/05/2018

08/06/2018

San lấp mặt bằng

Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (Giai đoạn 1)

25/05/2018

13/06/2018

Cung cấp vật tư linh kiện điện tử

Dự án: Mua sắm vật tư linh kiện điện tử thực hiện đề tài mã số ĐTĐL.CN-20/16

24/05/2018

31/05/2018

Xây dựng Trụ sở P. An Biên

Dự án: Xây dựng Trụ sở P. An Biên, Q. Lê Chân

24/05/2018

04/06/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Ngân sách Quốc phòng

22/05/2018

12/06/2018

Cung cấp vật tư linh kiện điện tử

Dự án: Nhiệm vụ Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật năm 2018

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp thiết bị PCCC

Dự án: Mua sắm vật tư, hàng hóa cho công tác an toàn hệ thống trạm xưởng kỹ thuật

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp mền bông

Dự án: Dự toán mua sắm hàng quân nhu đợt 2/2018

18/05/2018

30/05/2018

Cung cấp khay chia thức ăn Inox

Dự án: Dự toán mua sắm hàng quân nhu đợt 2/2018

18/05/2018

30/05/2018

Cung cấp tủ bảo quản thực phẩm

Dự án: Dự toán mua sắm hàng quân nhu đợt 2/2018

18/05/2018

30/05/2018

Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư

Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên. Hạng mục: Tuyến mương ngõ ông Ít thôn Bạch Đằng đến thông cống Đá Bạc

18/05/2018

30/05/2018

Thi công xây dựng Trường Tiểu học

Dự án: Trường Tiểu học Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + các hạng mục phụ trợ

18/05/2018

31/05/2018

Xây dựng Trường THCS

Dự án: Xây dựng khu hiệu bộ và các phòng chức năng Trường THCS xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên. Hạng mục: Móng và phần thô

18/05/2018

01/06/2018

Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và đại tu hệ thống DCS

Dự án: Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu SCL năm 2018 (đợt 3)

17/05/2018

01/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo