Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp tủ trung thế

Dự án: Mua tủ trung thế 22kV khắc phục sự cố TBA Cảng Đoạn Xá 2 – Điện lực Ngô Quyền

19/11/2018

29/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy MTU

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp máy nén khí

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy M851

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

27/11/2018

Cung cấp thiết bị phần điện máy PAXMAN

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

27/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy Caterpillar 3516B

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị biến đổi điện áp và tần số cho tàu

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT đợt 5 năm 2018

15/11/2018

23/11/2018

Cung cấp thiết bị phần điện máy MTU

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

23/11/2018

Cung cấp vật tư thuộc dự án đầu tư bổ sung nâng cao công nghệ

Dự án: Mua sắm vật tư thuộc dự án đầu tư bổ sung nâng cao công nghệ kiểm tra hiệu chỉnh lắp đặt và sửa chữa

15/11/2018

21/11/2018

Cung cấp vật tư thiết bị và phụ kiện

Dự án: Mua VTTB cấp cho các công trình sửa chữa lớn Quý IV năm 2018

09/11/2018

19/11/2018

Cải tạo, nâng cấp Khu phẫu thuật tập trung

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Khu phẫu thuật tập trung Bệnh viện Kiến An

08/11/2018

19/11/2018

Cải tạo, nâng cấp đường 362 huyện An Lão

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 362 huyện An Lão

02/11/2018

24/11/2018

Cung cấp 07 xe ca 29 chỗ

Dự án: Dự toán mua sắm xe 29 chỗ của Bộ Tham mưu Hải quân

05/11/2018

16/11/2018

Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Dự án: Mua VTTB dự phòng cho Tết Nguyên Đán, Quý I, Chống quá tải năm 2019

06/11/2018

16/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo