Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Agribank

Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng (Giai đoạn II)

23/03/2018

05/04/2018

Cung cấp doanh cụ gỗ, dụng cụ sinh hoạt

Dự án: Dự toán mua sắm doanh cụ gỗ, dụng cụ sinh hoạt ngành Doanh trại năm 2018

26/03/2018

20/04/2018

Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Dự án: Mua VTTB phục vụ SXKD đợt 1 năm 2018

22/03/2018

26/03/2018

Đo vẽ trích lục địa chính

Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thủy Nguyên

27/03/2018

17/04/2018

Cung cấp máy cắt đốt

Dự án: Mua sắm máy cắt đốt của Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên

26/03/2018

03/04/2018

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thủy Nguyên

22/03/2018

12/04/2018

Cung cấp thiết bị đo phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật

Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho ngành TC-ĐL-CL/CKT đợt 1 năm 2018

21/03/2018

02/04/2018

Cung cấp thiết bị chuẩn mẫu đo lường

Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho ngành TC-ĐL-CL/CKT đợt 1 năm 2018

21/03/2018

02/04/2018

Đại tu hệ thống điều hòa, thông gió hải phòng 2

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2018 (đợt 1)

22/03/2018

06/04/2018

Đại tu thiết bị xưởng cơ khí

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2018 (đợt 1)

22/03/2018

11/04/2018

Đại tu hệ thống cứu hỏa Hải Phòng 2

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2018 (đợt 1)

22/03/2018

09/04/2018

Cung cấp thiết bị điều khiển

Dự án: Lắp đặt thiết bị tại phòng thí nghiệm

19/03/2018

26/03/2018

Cung cấp vật tư cáp điện và linh kiện điện tử

Dự án: Lắp đặt thiết bị tại phòng thí nghiệm

19/03/2018

26/03/2018

Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ sửa chữa, lắp đặt

Dự án: Lắp đặt thiết bị tại phòng thí nghiệm

19/03/2018

26/03/2018

Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa trang thiết bị

Dự án: Sửa chữa thiết bị tại Đà Nẵng

19/03/2018

26/03/2018

Cung cấp thiết bị kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo vô tuyến điện

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa trang bị đo lường tại Đà Nẵng.

14/03/2018

26/03/2018

Cung cấp thiết bị kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo không điện

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa trang bị đo lường tại Đà Nẵng

14/03/2018

26/03/2018

Cung cấp Máy phay hai trụ

Dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị và chuyển giao công nghệ gia công cơ khí chính xác phục vụ chế tạo các sản phẩm của Nhà máy Z189

09/03/2018

29/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo