Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công Trường Mầm non xã

Dự án: Trường Mầm non xã Bình Dân, huyện Kim Thành. Hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà bếp, nhà xe

26/06/2018

03/07/2018

Thi công xây dựng công trình, Hạng mục: Điện chiếu sáng)

Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến ngã tư thương binh đến lữ đoàn 490 phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh. Hạng mục: Nền, mặt đường, hè phố, thoát nước và điện chiếu sáng

22/06/2018

30/06/2018

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường

Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến ngã tư thương binh đến lữ đoàn 490 phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh. Hạng mục: Nền, mặt đường, hè phố, thoát nước và điện chiếu sáng

20/06/2018

30/06/2018

Cung cấp vật tư đường ống HDPE

Dự án: Mua sắm vật tư đường ống HDPE

18/06/2018

25/06/2018

Thi công xây dựng Trường Mầm non

Dự án: Trường Mầm non thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng và các công trình phụ trợ

15/06/2018

25/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo