Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng cống Ri RI xã Kỳ Bắc

Dự án: Cống Rì Ri xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh thuộc dự án Khắc phục các công trình bị thiệt hại do bão, lũ năm 2017 trên địa bàn huyện Kỳ Anh

18/06/2018

25/06/2018

Cung cấp vật tư thay thế phần CI năm 2018 NMNĐ Vũng Áng 1

Dự án: Mua vật tư thay thế phần CI năm 2018 NMNĐ Vũng Áng 1

19/06/2018

29/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo