Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp cụm gối đỡ đầu cấp máy hút than

Dự án: Mua cụm gối đỡ đầu cấp máy hút than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

26/03/2018

02/04/2018

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Dự án: Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm Cty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

23/03/2018

30/03/2018

Hiệu chuẩn định kỳ các máy cấp than

Dự án: Hiệu chuẩn định kỳ các máy cấp than nguyên 02 tổ máy và các cân băng tải ở hệ thống Nhiên liệu than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

22/03/2018

29/03/2018

Cung cấp dịch vụ vệ sinh hầm hàng tại cảng than

Dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh hầm hàng tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2018

16/03/2018

26/03/2018

Tư vấn xây dựng định mức hao hụt than

Dự án: Thuê tư vấn xây dựng định mức hao hụt than trong quá trình tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

09/03/2018

30/03/2018

Đánh giá mức độ rủi ro về cháy nổ và biện pháp, giải pháp

Dự án: Đánh giá mức độ rủi ro về cháy nổ và biện pháp, giải pháp phòng ngừa, xử lý khi có sự cố cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

08/03/2018

28/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo