Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Kiên cố hóa kênh tưới xã An Lão, huyện Bình Lục

Dự án: Kiên cố hóa kênh tưới xã An Lão, huyện Bình Lục

17/01/2019

24/01/2019

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã La Sơn

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã La Sơn (đoạn từ cầu Vũ Hào đến thôn Văn Khê)

18/01/2019

25/01/2019

Xây dựng Khu nhà ở sinh thái TEElhomes Nhật Tân

Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở sinh thái TEElhomes Nhật Tân tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

15/01/2019

18/03/2019

Xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở

Dự án: Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Thắng Lợi Thanh Liêm tại thành phố Phủ Lý

15/01/2019

14/02/2019

Cung cấp MBA, tủ điện hạ thế và cáp 0,4kV

Dự án: Mua sắm MBA, tủ điện hạ thế và cáp 0,4kV bổ sung phục vụ chống quá tải năm 2019

05/01/2019

25/01/2019

Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2019

Dự án: Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2019

02/01/2019

22/01/2019

Cung cấp phụ gia trợ nghiền sử dụng cho sản xuất xi măng bao

Dự án: Cung cấp phụ gia trợ nghiền sử dụng cho sản xuất xi măng bao PCB 30 PCB 40 năm 2019

27/12/2018

17/01/2019

Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở

Dự án: Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc quy hoạch đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý

14/12/2018

24/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo