Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư công nghệ phục vụ sản xuất xi măng xây trát

Dự án: Cung cấp vật tư công nghệ phục vụ sản xuất xi măng xây trát

22/03/2018

11/04/2018

Cung cấp vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất

Dự án: Mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất

19/03/2018

26/03/2018

Thi công xây dựng cải tạo bến số 3

Dự án: Mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn

12/03/2018

02/04/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo