Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất

Dự án: Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất

19/03/2019

08/04/2019

Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sản xuất

Dự án: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sản xuất

15/03/2019

25/03/2019

Xây dựng Nhà hiệu bộ 2 tầng Trường Tiểu học

Dự án: Nhà hiệu bộ 2 tầng Trường Tiểu học xã Thanh Hương

14/03/2019

25/03/2019

Xây dựng Khu dân cư thương mại và chợ Nhật Tân

Dự án: Dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nhật Tân nhằm đảm bảo quyền lợi, điều kiện ở và việc làm cho người dân xã Nhật Tân và các vùng lân cận

28/02/2019

01/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo