Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trụ sở làm việc của phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh

25/06/2018

02/07/2018

May trang phục Công an xã năm 2018

Dự án: May trang phục Công an xã năm 2018

22/06/2018

02/07/2018

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT

Dự án: Hoàn thiện đường truyền nội tỉnh hệ thống VTRD tỉnh Hà nam

08/06/2018

28/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo