Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Minh Sơn

Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

15/03/2019

26/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo