Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, sửa chữa nhà ở phòng tham mưu

Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà ở phòng tham mưu, chính trị trung đoàn 877 (E877), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang

19/11/2018

29/11/2018

Xây dung Kè chống sạt lở

Dự án: Kè chống sạt lở UBND xã Phương Thiện, Trường Mầm non, Trạm Y tế và đường Phượng Thiện đi xã Cao Bồ, Trung tâm xã để bảo vệ khu dân cư xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang

16/11/2018

27/11/2018

Xây dung Kè chống sạt lở

Dự án: Kè chống sạt lở UBND xã Phương Thiện, Trường Mầm non, Trạm Y tế và đường Phượng Thiện đi xã Cao Bồ, Trung tâm xã để bảo vệ khu dân cư xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang

16/11/2018

27/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo