Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xử lý bồi lắng hạ lưu Nhà máy Thủy điện Pleikrông

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2018, danh mục Xử lý bồi lắng hạ lưu Nhà máy Thủy điện Pleikrông - Công ty Thủy điện Ialy

20/03/2019

24/03/2019

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã Ia Chía - Ia O

18/03/2019

25/03/2019

Cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa

Dự án: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành

18/03/2019

28/03/2019

Cung cấp trang thiết bị Y tế của TTYT Huyện ChPrông

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Y tế

14/03/2019

25/03/2019

Tư vấn, khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng đập dâng Thủy điện Ialy

Dự án: Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng đập dâng Thủy điện Ialy

15/03/2019

04/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo