Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

27/03/2018

17/04/2018

Xây lắp công trình Trường mẫu giáo xã Kông Bờ La

Dự án: Trường mẫu giáo Kông Bờ La - Hạng mục: Nhà học 04 phòng và các hạng mục phụ

27/03/2018

03/04/2018

Thi công xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng

Dự án: Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng - Hạng mục: Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ

26/03/2018

02/04/2018

Xây dựng Nhà học 02 tầng 08 phòng

Dự án: Trường Tiểu học Bùi Tthị Xuân xã Ia O

23/03/2018

30/03/2018

Xây dựng nhà học 5 phòng

Dự án: Trường Tiểu học xã Trang, huyện Đak Đoa

23/03/2018

30/03/2018

Cung cấp cột bê tông

Dự án: Mua sắm cột bê tông phục vụ các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng di động và mạng truy nhập băng rộng VNPT Gia Lai năm 2018

23/03/2018

03/04/2018

Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị trường học

Dự án: Trường mẫu giáo xã A yun, huyện Mang Yang

21/03/2018

28/03/2018

Xây lắp công trình trường Mẫu giáo xã Krong

Dự án: Trường Mẫu giáo Krong - Hạng mục: Nhà học 04 phòng và các hạng mục phụ

21/03/2018

28/03/2018

Sửa chữa gia cố chân mái hạ lưu đập đất vai phải

Dự án: Sửa chữa gia cố chân mái hạ lưu đập đất vai phải

19/03/2018

09/04/2018

Tư vấn khảo sát thiết kế

Dự án: Sửa chữa lớn các công trình xây dựng của Cty Thủy điện Ialy năm 2018

16/03/2018

05/04/2018

Sửa chữa trạm máy phát diesel

Dự án: Sửa chữa lớn các thiết bị, công trình chính của Cty Thủy điện Ialy năm 2018

14/03/2018

03/04/2018

Cung cấp card CPU phục vụ đại tu Trạm phân phối 220 kV

Dự án: Đại tu Trạm phân phối 220 kV- Sửa chữa lớn năm 2018 - Nhà máy thủy điện Sê San 4

15/03/2018

26/03/2018

Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC

Dự án: Đại tu Trạm phân phối 220 kV - Sửa chữa lớn năm 2018 - Nhà máy thủy điện Sê San 4

15/03/2018

26/03/2018

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp T2

Dự án: Dự toán chi phí Hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Sê San 4

08/03/2018

29/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo