Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Hệ thống câp nước sinh hoạt

Dự án: Hệ thống câp nước sinh hoạt khu vực đất phân lô thuộc dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú, TP. Pleiku

28/05/2018

04/06/2018

Chỉnh lý hồ sơ tài liệu Cty Thủy điện Ialy

Dự án: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu Cty Thủy điện Ialy

24/05/2018

05/06/2018

Xây lắp Đường giao thông vào khu sản xuất

Dự án: Đường giao thông vào khu sản xuất làng Klũh làng Klãh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

21/05/2018

31/05/2018

Đường giao thông vào khu sản xuất làng

Dự án: Đường giao thông vào khu sản xuất làng Klũh làng Klãh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

21/05/2018

31/05/2018

Xây dựng Đường nội thị thị trấn Kbang

Dự án: Đường nội thị thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

18/05/2018

08/06/2018

Sửa chữa hạ lưu đập tràn bờ phải

Dự án: Sửa chữa hạ lưu đập tràn bờ phải

08/05/2018

28/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo