Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công nền và mặt đường

Dự án: Cứng hóa đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2)

08/01/2019

18/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo