Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Hội trường và các hạng mục phụ

Dự án: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tịnh Thới

26/07/2018

07/08/2018

Cung cấp vật tư y tế thay thế

Dự án: Mua sắm y dụng cụ y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

23/07/2018

07/08/2018

Cung cấp vật tư, phụ tùng xe ô tô số 2

Dự án: Mua sắm vật tư, phụ tùng xe ô tô số 2

18/07/2018

27/07/2018

Cung cấp Phụ kiện mắc điện kế

Dự án: Mua sắm VTTB thuộc các công trình: Sửa chữa lớn, ĐTXD bổ sung và 12 công trình xóa hộ câu phụ năm 2018

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp Cáp nhôm bọc lõi thép trung thế

Dự án: mua sắm VTTB thuộc các công trình: Sửa chữa lớn, ĐTXD bổ sung và 12 công trình xóa hộ câu phụ năm 2018

17/07/2018

27/07/2018

Xây lắp Cáp ngầm 1 pha trung thế

Dự án: mua sắm VTTB thuộc các công trình: Sửa chữa lớn, ĐTXD bổ sung và 12 công trình xóa hộ câu phụ năm 2018

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp thiết bị Khoa Mắt

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp thiết bị Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp thiết bị Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Xây lắp Cống và đường vào cống

Dự án: Cống bến đò Doi Me

11/07/2018

24/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo