Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Trường mầm non Nậm Kè

Dự án: Trường mầm non Nậm Kè huyện Mường Nhé

22/08/2018

29/08/2018

Xây dựng tuyến đường GTNT cấp B

Dự án: Đường bản Sái Ngoài - Sái Trong

22/08/2018

29/08/2018

Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học

Dự án: Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học Pú Nhung, Tiểu học số 2 Quài Nưa

22/08/2018

29/08/2018

Xây dựng tuyến đường GTNT B miền núi

Dự án: Đường bản Sáng - bản Cưởm

22/08/2018

29/08/2018

Xây lắp công trình Sửa chữa Nhà trụ sở

Dự án: Sửa chữa Nhà trụ sở xã Nậm Khăn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

21/08/2018

31/08/2018

Tư vấn Định vị, cắm mốc quy hoạch

Dự án: Quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía đông, thành phố Điện Biên Phủ

01/12/2017

22/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo