Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp trang thiết bị thử nghiệm Vật liệu xây dựng

Dự án: Tăng cường năng lực thử nghiệm Vật liệu xây dựng Vùng Tây Nguyên năm 2018

19/06/2018

29/06/2018

Xây dựng Nhà kho chứa cà phê

Dự án: Nhà kho chứa cà phê, nông sản tại Chi nhánh Hòa Phú (giai đoạn 3) thuộc Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

20/06/2018

05/07/2018

Xây lắp Trường trung học cơ sở

Dự án: Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana

19/06/2018

29/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo