Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng lớp học 08 phòng 02 tầng điểm học

Dự án: Xây dựng lớp học 08 phòng 02 tầng điểm học chính Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Phần mềm số hóa tài liệu

Dự án: Phần mềm số hóa tài liệu năm 2018 của phòng Nội vụ huyện MDrắk

17/08/2018

24/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo