Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Gia công vỏ và đế công tơ

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2018

25/05/2018

29/05/2018

Xây dựng trường học

Dự án: Xây dựng mới cơ sở 2-Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

24/05/2018

04/06/2018

Sửa chữa thường xuyên danh mục nhà máy

Dự án: Chi phí SXKD điện năm 2018 (đợt 2) - Cty Thủy điện Sông Tranh

22/05/2018

01/06/2018

Xây lắp Trụ sở nhà làm việc UBND phường An Hải Bắc

Dự án: Trụ sở nhà làm việc UBND phường An Hải Bắc

21/05/2018

01/06/2018

Xử lý sạt trượt taluy dương tại km1+350

Dự án: Xử lý sạt trượt taluy dương tại km1+350 đường vận hành khu đầu mối

18/05/2018

06/06/2018

Cung cấp phụ kiện đường dây

Dự án: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ các nhu cầu sản xuất năm 2018 (đợt 1)

16/05/2018

28/05/2018

Thiết kế, cung cấp VTTB, thi công xây dựng

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

27/04/2018

07/06/2018

Duy tu, sửa chữa các hạng mục đập dâng

Dự án: Dự án thuỷ điện A Lưới

25/04/2018

08/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo