Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hạt nhựa PP tráng màng M9600 SX vỏ bao xi măng

Dự án: Cung cấp hạt nhựa PP tráng màng M9600 SX vỏ bao xi măng (Số lượng: 50 tấn)

27/03/2018

07/04/2018

Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp các loại

Dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn

23/03/2018

24/04/2018

Cung cấp cách điện và phụ kiện

Dự án: Nâng tiết diện đường dây 110kV TBA 220kV Hòa Khánh-TBA 220kV Huế 1

22/03/2018

11/04/2018

Đầu tư xây dựng nhà làm việc

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà làm việc của Chi nhánh Cty cổ phần thiết bị Bưu điện Miền Trung tại Đà Nẵng

20/03/2018

30/03/2018

Cung cấp cột thép và bu lông neo

Dự án: Nâng tiết diện đường dây 110kV TBA 220kV Hòa Khánh-TBA 220kV Huế 1

29/11/-0001

03/04/2018

Xây dựng mới xuất tuyến 22 kV

Dự án: Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

06/03/2018

30/03/2018

Thi công xây lắp ĐZ trung hạ áp

Dự án: Tiểu Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

06/03/2018

30/03/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo