Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

19/11/2018

10/12/2018

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

16/11/2018

06/12/2018

Cung cấp chì

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp chất phủ

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp IC đo đếm

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp biến áp

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp linh kiện điện tử

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

06/12/2018

Cung cấp chip bán dẫn Lô 1

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

06/12/2018

Cung cấp mạch in Lô 6

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2019

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp dây cáp quang QPGW và phụ kiện

Dự án: Thiết lập dây cáp quang OPGW trên các đường dây 110kV

16/11/2018

27/11/2018

Xây lắp 06 phòng học Trường Tiểu học

Dự án: 06 phòng học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát lập BCNCKT

Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV nối cấp trong trạm biến áp 500 kV Pleiku 2

15/11/2018

05/12/2018

Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ và phụ kiện

Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Dung Quất

12/11/2018

24/11/2018

Xây lắp Trụ sở làm việc UBND phường Thọ Quang

Dự án: Trụ sở làm việc UBND phường Thọ Quang

09/11/2018

19/11/2018

Cung cấp thiết bị thí nghiệm điện

Dự án: Mua sắm thiết bị thí nghiệm điện và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

08/11/2018

20/11/2018

Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ, phụ kiện

Dự án: Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 và Đường dây 500 kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500 kV TTĐL Quảng Trạch

05/11/2018

17/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo