Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)

17/07/2018

07/08/2018

Cung cấp linh kiện DCL-DTĐ 220-110kV

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

06/07/2018

23/07/2018

Cung cấp linh kiện sửa chữa máy biến áp 220kV

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

09/07/2018

23/07/2018

Cung cấp cách điện

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

13/07/2018

03/08/2018

Cung cấp thiết bị vệ sinh cách điện hotline

Dự án: Mua sắm thiết bị vệ sinh cách điện Hotline năm 2017

05/07/2018

25/07/2018

Duy tu, sửa chữa các hạng mục đập dâng

Dự án: Dự án thuỷ điện A Lưới

25/04/2018

08/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo