Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng

21/09/2018

01/10/2018

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán

14/09/2018

05/10/2018

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng

Dự án: Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đấu nối

13/09/2018

03/10/2018

Xây lắp Đường dây 500kV

Dự án: Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2

13/09/2018

03/10/2018

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công

Dự án: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán

11/09/2018

02/10/2018

Cung cấp và vận chuyển cách điện, cáp quang và phụ kiện

Dự án: Đường dây 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia

24/08/2018

09/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo