Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Đào tạo và đánh giá an ninh hệ thống mạng EVNCPC

Dự án: An toàn thông tin hệ thống mạng EVNCPC (GĐ3 - năm 2018)

22/01/2019

21/02/2019

Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch khu vực nhà ga hành khách T1

Dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch khu vực Nhà ga hành khách T1, nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Đà Nẵng năm 2019 – 2020

11/01/2019

31/01/2019

Thi công sửa chữa khe matic đường CHC 35R-17L (GĐ2) và các đường lăn

Dự án: Sửa chữa khe matic đường CHC 35R-17L (GĐ2) và các đường lăn

21/12/2018

15/12/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo