Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp dây và cáp điện

Dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh điện Quý I năm 2019

11/01/2019

18/01/2019

Cung cấp cấu kiện thép, cột BTLT và biển báo

Dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh điện Quý I năm 2019

11/01/2019

18/01/2019

Tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch

Dự án: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2035, tỷ lệ 1/2000

28/12/2018

17/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo