Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn 2018-2019

24/07/2018

01/08/2018

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường

Dự án: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường Nà Cạn - Phan Thanh - Hà Trì

12/07/2018

01/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo